Вибори 2021

Результати виборів директора ІПММ НАН України

2 квітня 2021 року відбулися вибори директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України, за результатами яких директором Інституту одноголосно обрано Скрипніка Ігоря Ігоровича.

 

Підготовка до виборів директора

1 квітня 2021 року відбулося засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Під час засідання були розглянуті питання про виготовлення та зберігання бюлетенів для голосування.

1 квітня 2021 року відбулося засідання організаційного комітету, під час якого розглядалося питання щодо акредитації громадських спостерігачів. Станом на 01.04.2021 р. письмових клопотань на адресу оргкомітету щодо делегування спостерігачів від суб’єктів громадського спостереження та від кандидата на посаду директора не надходило, також не було повідомлень про направлення спостерігачів від Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

1 квітня 2021 року відбулося спільне засідання виборчої комісії та організаційного комітету, під час якого розглядалося питання стану готовності до проведення виборів. Стан підготовки визнано таким, який цілком відповідає нормативним документам щодо проведення виборів.

Оголошення

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА
Інституту прикладної математики і механіки НАН України
відбудуться

2 квітня 2021 р. з 9:00 до 15:00
за адресою м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19, аудиторія 404 а,
головний корпус ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Брати участь у виборах має право кожний штатний науковий працівник інституту.
Видача бюлетеня для голосування буде здійснюватися за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу.

У зв’язку з введенням карантинних обмежень при собі мати засоби індивідуального захисту.

Спільне засідання організаційного комітету та виборчої комісії

23 березня 2021 року відбулося спільне засідання організаційного комітету та виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту прикладної математики в механіки НАН, під час якого було прийнято рішення про проведення виборів директора інституту 2 квітня 2021 р. та затверджено список осіб, які мають право брати участь у виборах.

Положення про порядок організації роботи та акредитації спостерігачів на виборах

У відповідності до абзацу четвертого п. 31 Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», організаційний комітет на своєму засіданні 22 березня 2021 року затвердив Положення про порядок організації роботи та акредитації спостерігачів на виборах на посаду директора ІПММ НАН України.

Положення про порядок організації роботи та акредитації спостерігачів на виборах на посаду директора ІПММ НАН України

 

Про проведення зустрічі кандидата на посаду директора ІПММ НАН України з трудовим колективом

22 березня 2021 року відбулося засідання організаційного комітету під час якого було  прийнято рішення про проведення зустрічі з кандидатом на посаду директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України 25 березня 2021 року об 11.00. У зв’язку з карантинними обмеженнями зустріч з трудовим колективом інституту буде проходити з використанням платформи Zoom.

Посилання для підключення до конференції Zoom

https://zoom.us/j/91765654383?pwd=ajRWZC9KS3JOQ2ZFdGVHdlkxVDB0UT09

Ідентифікатор конференції: 917 6565 4383

Код доступу: 414494

Список учасників конкурсу на заміщення посади директора

21 березня 2021 року закінчився термін подачі заяв для участі у конкурсі на заміщення посади директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

22 березня 2021 року Відділення математики НАН України у своєму листі №48/14 «Щодо обрання директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України» повідомило, що для участі у конкурсі було висунуто кандидатуру член-кореспондента НАН України Скрипніка Ігоря Ігоровича. Інших пропозицій не надходило.

Кандидатура члена-кореспондента НАН України І.І. Скрипніка відповідає вимогам до керівника, встановленим частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV) і може брати участь у зазначеному конкурсі. І.І. Скрипнік дав письмову згоду балотуватися на виборах.

Програма кандидата на посаду директора ІПММ НАН України Скрипніка І.І.

Про організаційну структуру організаційного комітету та виборчої комісії

Організаційний комітет та виборча комісія на своїх засіданнях 16 березня 2021 року затвердили організаційну структуру:

Організаційний комітет:

Голова оргкомітету – Гутлянський В.Я., радник при дирекції інституту, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф;

Заступник голови оргкомітету – Зуєв О.Л., завідувач відділу прикладної механіки, д.ф.-м.н., проф.;

Секретар оргкомітету – Баранюкова І.С., діловод;

Члени оргкомітету:

Кононов Ю.М. – завідувач відділу теорії керуючих систем, д.ф.-м.н., проф.;

Дубовик Р.А. – старший інспектор з кадрів.

Виборча комісію:

Голова виборчої комісії – Нєсмєлова О.В., в.о. заступника директора з наукової роботи, д.ф.-м.н., доц.;

Заступник голови виборчої комісії – Рязанов В.І., завідувач відділу теорії функцій, д.ф.-м.н., проф.;

Секретар виборчої комісії – Сапунов С.В., в.о. ученого секретаря інституту, к.ф.-м.н., голова Ради трудового колективу;

Члени оргкомітету:

Євгеньєва Є.О. – науковий співробітник відділу прикладної механіки, к.ф.-м.н., голова Ради молодих учених ІПММ НАН України;

Суркова Т.О. – головний бухгалтер.

Затвердження положень про проведення виборів

9 березня 2021 р., у відповідності до рішення Вченої ради ІПММ НАН України (Протокол №4 від 09.03.2021 р.) за погодженням із Радою трудового колективу ІПММ НАН України затверджено наступні положення:

Висунення кандидатури на посаду директора інституту

17 лютого 2021 р., у відповідності до пункту 3.12.2 Статуту Національної академії наук України, Вчена рада ІПММ НАН України на своєму засіданні (Протокол №3 від 17.02.2021 р.) відкритим голосуванням одноголосно висунула на посаду директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України кандидатуру член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, доцента Скрипніка Ігоря Ігоровича.