Category Archive Новини

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

28 вересня 2020 року об 11.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідачі: Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Євген Олександрович Севостьянов та аспірант кафедри математичного аналізу, бізнес аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка Сергій Олександрович Скворцов.

Тема доповіді: «Локальна поведінка відображень зі скінченним спотворенням на многовидах і метричних просторах».

Для тих хто не має змоги приєднатися до безпосередньої участі у семінарі буде організоване підключення за допомогою програми Zoom. Інформація щодо підключення буде надіслана найближчим часом.

Під час проведення семінару просимо дотримуватись карантинних норм поведінки: знаходитись у приміщенні в масці (респіраторі або ін.); дотримуватись дистанції 1,5 метра; обробляти руки антисептиком.

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Наукову і науково-технічну діяльність», Розпорядження НАН України від 04.10.2018 р. №553 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України», наказу директора інституту від 21.07.2020 р. № 45-ОД в Інституті прикладної математики і механіки НАН України проведено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника Спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу Інституту прикладної математики і механіки НАН України і Донецького національного університету ім. Василя Стуса відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики. За результатами конкурсу на вакантну посаду обрано кандидата фізико-математичних наук Шань Марію Олексіївну.

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника Спільної науково-дослідної Лабораторії нелінійного аналізу Інституту прикладної математики і механіки НАН України і Донецького національного університету ім. Василя Стуса відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я директора   Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) характеристику з останнього місця роботи;

8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, подають заяву про участь у конкурсі, характеристику за підписом керівника відділу та перелік наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту прикладної математики і механіки НАН України (к. 417).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:

  • мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;
  • мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі – досвід);
  • мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі – публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади наукового співробітника може претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення (21.07.2020).

Адреса на яку подаються документи: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (0626) 66-55-00, e-mail: iamm_ua@ukr.net, web-сайт: http://www.iamm.in.ua/

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: учений секретар інституту Нєсмєлова Ольга Володимирівна, тел. (095) 48-55-969.

Вітаємо з нагородою НАН України!

Інститут прикладної математики і механіки НАН України вітає з нагородами :

Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» директора інституту, члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук Скрипніка Ігоря Ігоровича  (Постанова НАН України від 11.03.2020 р.)

Почесною Грамотою НАН України за плідну творчу працю, вагомий особливий внесок у розвиток математичної науки та з нагоди Міжнародного дня математики:

 старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, доктора фізико-математичних наук Таранця Романа Михайловича;

молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико-математичних наук, голову Ради молодих учених Євгеньєву Євгенію Олександрівну.

Щиро вітаємо нагороджених, бажаємо невичерпної творчої енергії, сил та наснаги, плідної праці та нових звершень!

Вітаємо зі здобуттям премії імені Я.С. Підстригача!

Щиро вітаємо молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико-математичних наук, голову Ради молодих учених Євгеньєву Євгенію Олександрівну  з призначенням премії імені Я.С. Підстригача для молодих науковців за напрямом «Математика», за результатами онлайн-конференції молодих учених «Підстригачівські читання — 2020», що відбулася в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Бажаємо нових творчих пошуків і здобутків, невичерпної енергії, наснаги та вагомих успіхів і перемог на нелегкому, але надзвичайно цікавому шляху.

Коронавірус: профілактика інфікування і поширення

Підготовлено за матеріалами МОЗ України: 

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-

Підготовлено за матеріалами Пресслужби НАН України: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6219