Category Archive Новини

Від Національної академії наук України

12.01.2021
Актуально до 12.02.2021
 
Від Національної академії наук України
Національна академія наук України відповідно до свого Статуту повідомляє про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
 
Подробиці за посиланням: 

Вітаємо з присудженням Державної премії України!

 

Інститут прикладної математики і механіки НАН України вітає колектив авторів:

  • ГОЛІНСЬКОГО Леоніда Борисовича – доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України;
  • ГУТЛЯНСЬКОГО Володимира Яковича – член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, радника при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України;
  • ЄГОРОВУ Ірину Євгенівну – доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України;
  • КОТЛЯРОВА Володимира Петровича – доктора фізико-математичних наук, головного наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України;
  • РОМАНЮКА Анатолія Сергійовича – доктора фізико-математичних наук, завідувача відділу Інституту математики НАН України;
  • СКРИПНІКА Ігоря Ігоровича – член-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України;
  • ШЕПЕЛЬСЬКОГО Дмитра Георгійовича – доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України.

з присудженням їм Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року за роботу «Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування».

Указ Президента України № 608/2020 від 30.12.2020 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року»

https://www.president.gov.ua/documents/6082020-36221

Бажаємо добра, здоров’я, успіхів і нових наукових здобутків!

 

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Наукову і науково-технічну діяльність», Розпорядження НАН України від 04.10.2018 р. №553 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України», наказу директора інституту від 29.12.2020 р. № 100-ОД в Інституті прикладної математики і механіки НАН України проведено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу прикладної механіки. За результатами конкурсу на вакантну посаду обрано кандидата фізико-математичних наук Євгеньєву Євгенію Олександрівну.

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу теорії функцій.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) характеристику з останнього місця роботи;

8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, подають заяву про участь у конкурсі, характеристику за підписом безпосереднього керівника та перелік наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту прикладної математики і механіки НАН України (к.417).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

  • учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та мати науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук) з відповідного наукового напряму;
  • мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді старшого наукового співробітника, не менше п’яти років;
  • мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, зокрема за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення 15.12.2020.

Адреса на яку подаються документи: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (0626) 66-55-00, e-mail: iamm_ua@ukr.net, web-сайт: http://www.iamm.in.ua/

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: учений секретар інституту Нєсмєлова Ольга Володимирівна, тел. (095) 48-55-969.

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Самойленко Анатолій Михайлович

З глибоким сумом колектив Інституту прикладної математики і механіки НАН України висловлює свої співчуття з приводу передчасної смерті видатного українського математика, всесвітньо відомого спеціаліста галузі звичайних диференціальних рівнянь та теорії нелінійних коливань, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту математики НАН України, академіка-секретаря Відділення математики НАН України Анатолія Михайловича Самойленка.

Пішла з життя людина, чий внесок у розвиток математичної науки в Україні важко переоцінити. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, колегам та учням. Сил вам і терпіння щоб пережити цей важкий час.

Вічна пам’ять Анатолію Михайловичу…

 

Колектив Інституту прикладної математики і механіки НАН України

 

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Нєсмєлову Ольгу Володимирівну!

Щиро вітаємо ученого секретаря інституту Нєсмєлову Ольгу Володимирівну та її наукового консультанта академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Самойленка Анатолія Михайловича з успішним захистом дисертації «Нелiнiйнi крайовi задачi, не розв’язанi вiдносно похiдної» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо успішного втілення творчіх та наукових задумів, натхненя у професійному рості і майбутнх наукових пошуків.