З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Ткаченко Валерій Миколайович

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Ткаченко Валерій Миколайович

 

Із глибоким сумом повідомляємо, що 23 липня 2018 року на 72 році пішов з життя провідний спеціаліст в галузі математичного моделювання та управління технологічними процесами, талановитий педагог і організатор науки, завідувач відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор технічних наук, професор Ткаченко Валерій Миколайович.

Серед найбільш відомих наукових результатів Валерія Миколайовича можна відзначити наступні: запропоновані математичні моделі процесів тепломасопереносу, розроблені алгоритми їх ідентифікації, оптимізації та управління; на основі нелінійних рівнянь тепломасопереносу і задач з невідомою границею розроблені математичні моделі, пов’язані з технологічними процесами теплової обробки матеріалів; запропоновані методи та алгоритми розв’язання задач ідентифікації розподілених параметрів зовнішнього теплообміну при лінійних і нелінійних граничних умовах, розроблені алгоритми імітаційного моделювання теплових процесів.За багато років роботи в ІПММ НАН України Валерій Миколайович не тільки сам пройшов етап становлення вченого, захистивши кандидатську і докторську дисертації, але також допомагав на цьому шляху своїм учням і колегам. Під його керівництвом захищений ряд цікавих кандидатських дисертацій. Його лекції слухали студенти не тільки українських ВНЗ, а й далекого заокеанського Зімбабве.Організаційна діяльність Валерія Миколайовича в сфері науки була пов’язана з роботами на посадах вченого секретаря, завідувача лабораторій і відділом, членів спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукових ступенів. Цій роботі він також віддавав багато сил і енергії, чим здобув повагу і авторитет у колег і співробітників Інституту.

Адміністрація Інституту, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича Ткаченка. Нехай світла пам’ять про талановитого вченого і вчителя назавжди збережеться у серцях всіх, хто був з ним знайомий.

Об авторе

ІПММ Адмін administrator

Оставить ответ