Звіт про проведення конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

Звіт про проведення конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

 

 

В Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбулась міні-конференція «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі», присвячена 80-річчю з дня народження Б.В. Базалія (1937-2012) та 100річчю Національної академії наук України.

 

Метою проведення семінару огляд та обговорення  останніх тенденцій у дослідженнях задач з вільною межею, диференціальних рівнянь з частинними похідними та аналізу.

У роботі наукової конференції взяли участь 25 учасників, зокрема представники:

 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Інституту математики НАН України ,
 • Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
 • Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
 • Житомирського державного університету ім. І. Франка,
 • Донбаської державної машинобудівельної академії,
 • Донбаського державного педагогічного університету,
 • Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.

 

Робота конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі» традиційно відбувалася у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням.

Запрошеними доповідачами були доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Євген Хруслов;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України Анатолій Кочубей;

доктор фізико-математичних наук, професор Тарас Мельник;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дмитро Шепельський.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання з наступної тематики:

 • Задачі з вільною межею: теоретичні аспекти та застосування;
 • Якісний аналіз диференціальних рівнянь з частинними похідними;
 • Дробове числення та рівняння з нелокальними операторами;
 • Механіка стисливої і нестисливої рідини, складні рідини;
 • Математичні моделі еволюційної біології (детерміністичні моделі та стохастичні процеси);
 • Теорія наближення.

Адміністрація Інституту прикладної математики і механіки НАН України висловлює щиру подяку всім учасникам конференції та організаційному комітету: Ярославу Базалію (Університет Південної Кароліни, США), Наталії Васильєвій (IПMM НАН України, Україна),Євгенії Євгеньєвій (IПMM НАН України, Україна), Миколі Краснощоку (IПMM НАН України, Україна).

 

Об авторе

ІПММ Адмін administrator

Оставить ответ