Загальноінститутський семінар до 100-річчя Національної академії наук України

Загальноінститутський семінар до 100-річчя Національної академії наук України

23 листопада 2018 року відбувся загальноінститутський семінар до 100-річчя Національної академії наук України. З доповіддю «Всесвітньовідомий український математик і талановитий педагог (До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й.І. Гіхмана)» виступив науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики І.Г. Крикун.

Своїми спогадами про часи утворення Інституту, становлення та розвиток його наукових шкіл поділився член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В. Я. Гутлянський.

Йосип Ілліч Гіхман (26.05.1918 р. – 30.07.1985р.) – видатний математик у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Він є одним із творців теорії стохастичних диференціальних рівнянь. Сформулював загальне поняття стохастичного диференціального рівняння, довів теореми iснування і єдиності розв’язку,  диференцiйовнiсть розв’язку за початковими умовами, одержав рiвняння Колмогорова для перехiдних ймовiрностей цього розв’язку. Довів низку граничних теорем для випадкових процесів і функціоналів від них, які знайшли застосування в математичній статистиці. Ввiв поняття криволiнiйного стохастичного iнтеграла, розвинув стохастичний аналiз для мартингальних полiв, побудував теорiю стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похiдними. З 1966 р. завідував відділом теорії ймовірностей та математичної статистики Донецького обчислювального центру АН УРСР (зараз Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Йосип Ілліч Гіхман  —  лауреат премії ім. М.М. Крилова АН УРСР (1970) і Державної премії України в галузі науки і техніки (1982), кавалер ордена «Знак Пошани» (1978).

Математична громадськість завжди буде цінувати внесок Йосипа Ілліча Гіхмана в розвиток теорії випадкових процесів, теорії стохастичних рівнянь і математичну статистику в українській та світовій науці, а його ім’я назавжди залишиться в пам’яті не тільки його учнів, а й наступних поколінь вчених.

Об авторе

ІПММ Адмін administrator

Оставить ответ