Загальні збори колективу ІПММ НАН України

Загальні збори колективу ІПММ НАН України

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ

ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ

НАН УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року

 

Початок: 10-00, ауд. 408

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Звіт про наукову та науково-організаційну діяльнсть Інституту прикладної математики і механіки НАН України в 2018 році.
Доп.: Скрипнік І.І.
2.  Про виконання Колективного договору в 2018 році.
Доп.: Сапунов С.В.

 

 

Загальноінститутський семінар

11 лютого 2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, доктор фізико-математичних наук Севостьянов Євген Олександрович.

Тема доповіді: «Про граничне продовження відображень в метричних просторах в термінах простих кінців».

Загальноінститутський семінар

04 січня 2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться спільний семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України і ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Доповідач: Дзюба Марина Володимирівна.

Тема доповіді: «Матричні диференціально-алгебраїчні крайові задачі».

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

26 грудня 2018 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом прикладної механіки Зуєв Олександр Леонідович.

Тема доповіді: «Стабілізація нелінійних систем з осцилюючими функціями керування».

Ювілейні відзнаки з нагоди 100-річчя НАН України

7 грудня 2018 р. на Ювілейній сесії Загальних зборів Відділення математики Національної академії наук України вчені Інституту прикладної математики і механіки НАН України були нагороджені Ювілейними відзнаками НАН України:

Пам’ятною відзнакою Президії НАН України на честь 100-річчя Національної академії наук України нагороджено:

 • члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, директора ІПММ НАН України Скрипніка Ігоря Ігоровича;
 • члена-кореспондента НАН України, професора, доктора фізико-математичних наук, радника при дирекції ІПММ НАН України Гутлянського Володимира Яковича;

За досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю Ювілейною почесною грамотою Президії НАН України нагороджено:

 • професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача відділом теорії функцій ІПММ НАН України Рязанова Володимира Ілліча;
 • професора, доктора фізико-математичних наук, завідувача відділом прикладної механіки ІПММ НАН України Зуєва Олександра Леонідовича;
 • доцента, кандидата фізико-математичних наук, ученого секретаря ІПММ НАН України Нєсмєлову Ольгу Володимирівну.

Урочисті збори присвячені 100-річчю Національної академії наук України

30 листопада 2018 року відбулися урочисті збори наукової громадськості Донецького регіону, присвячені 100-річчю Національної академії наук України. Урочисті збори провів Донецький науковий центр Національної академії наук України й Міністерства освіти і науки України.

Засідання відкрив ректор ДДМА, голова ДНЦ НАНУ і МОНУ, д-р техн. наук, професор Віктор Ковальов. У своїй доповіді він розповів про етапи славного шляху Національної академії наук України.

Із вітаннями виступили представники НАНУ, навчальних закладів вищої освіти, підприємств регіону, представники облдержадміністрації та місцевого самоврядування та ін.

На урочистому засіданні вчені Інституту прикладної математики і механіки НАН України були нагороджені почесними грамотами Донецької обласної державної адміністрації та Краматорського міського голови.

За багаторічну плідну працю, вагомий внесок у науково-технічний розвиток Донецького регіону, впровадження наукових розробок у виробництво, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 100-річчя Національної академії наук України подяку Донецької облдержадміністрації та Донецької обласної військово-цивільної адміністрації висловлено: с.н.с. відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Таранцю Роману Михайловичу та с.н.с. відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Васильєвій Наталії Володимирівні.

За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в розвиток вітчізняної науки і з нагоди 100-річного ювілею Національної академії наук України почесною грамотою Краматорського міського голови нагороджено с.н.с. відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Краснощока Миколу Валерійовича.

Загальноінститутський семінар до 100-річчя Національної академії наук України

23 листопада 2018 року відбувся загальноінститутський семінар до 100-річчя Національної академії наук України. З доповіддю «Всесвітньовідомий український математик і талановитий педагог (До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Й.І. Гіхмана)» виступив науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики І.Г. Крикун.

Своїми спогадами про часи утворення Інституту, становлення та розвиток його наукових шкіл поділився член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В. Я. Гутлянський.

Йосип Ілліч Гіхман (26.05.1918 р. – 30.07.1985р.) – видатний математик у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Він є одним із творців теорії стохастичних диференціальних рівнянь. Сформулював загальне поняття стохастичного диференціального рівняння, довів теореми iснування і єдиності розв’язку,  диференцiйовнiсть розв’язку за початковими умовами, одержав рiвняння Колмогорова для перехiдних ймовiрностей цього розв’язку. Довів низку граничних теорем для випадкових процесів і функціоналів від них, які знайшли застосування в математичній статистиці. Ввiв поняття криволiнiйного стохастичного iнтеграла, розвинув стохастичний аналiз для мартингальних полiв, побудував теорiю стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похiдними. З 1966 р. завідував відділом теорії ймовірностей та математичної статистики Донецького обчислювального центру АН УРСР (зараз Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Йосип Ілліч Гіхман  —  лауреат премії ім. М.М. Крилова АН УРСР (1970) і Державної премії України в галузі науки і техніки (1982), кавалер ордена «Знак Пошани» (1978).

Математична громадськість завжди буде цінувати внесок Йосипа Ілліча Гіхмана в розвиток теорії випадкових процесів, теорії стохастичних рівнянь і математичну статистику в українській та світовій науці, а його ім’я назавжди залишиться в пам’яті не тільки його учнів, а й наступних поколінь вчених.

Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації»

 
У 2018 році Донецька облдержадміністрація започаткувала проведення щорічного регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації». З метою популяризації інноваційних рішень в управлінні територіями, сприяння інтенсифікації процесів електронного урядування в регіоні темою цьогорічного заходу було визначено «Donetsk Smart Region». В рамках обговорення інноваційних систем щодо запуску муніципальних Smart проектів було презентовано осучаснений сайт Донецької облдержадміністрації, представлені  результати зовнішнього аналізу інвестиційної привабливості міст України, в тому числі Донецької області.
 

Форум відвідали представники центральних органів виконавчої влади, керівництво області, провідні експерти у сфері інновацій, керівники міжнародних організацій, представники бізнесу та громадських організацій регіону. У тому числі запрошення отримали наукові та освітні організації, зокрема ІПММ НАН України.  

В рамках заходу відбулася зустріч представників Інституту та Донбаської державної машинобудівної академії, на якій обговорено проблемні питання розробки математичних моделей та комп’ютерного забезпечення роботи важких верстатів для підвищення точності виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування. Досягнуто домовленостей про подачу спільного проекту з цієї тематики.

Паралельно з роботою форуму було проведено засідання Ради молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації, на якому презентували низку прикладних розробок ІПММ НАН України за останні роки в галузі сучасної робототехніки, медицині та металургії. 

Програма форуму «Наука. Бізнес. Інновації»

Відкриття спільної науково-дослідної Лабораторії математичної фізики

Директор ІПММ НАНУ, член-кор. НАНУ Скрипнік Ігор Ігорович та проректор з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності ЧНУ Корновенко Сергій Валерійович відкривають лабораторію Математичної фізики

В рамках співпраці Інституту прикладної математики і механіки (ІПММ) НАН України з установами МОН, зокрема, з Черкаським національним університетом (ЧНУ) імені Богдана Хмельницького , було відкрито спільну науково-дослідну Лабораторію математичної фізики, яка функціонуватиме на базі відділу теорії функцій ІПММ НАНУ та кафедри фізики ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Науковими керівниками лабораторії призначено:

 • доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника ЧНУ Гусака Андрія Михайловича,
 • член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, радника при дирекції ІПММ НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки Гутлянського Володимира Яковича.

26 жовтня 2018 року з офіційним візитом на відкриття до Черкас завітав директор ІПММ НАНУ, член-кореспондент НАНУ Скрипнік Ігор Ігорович.

Вітальне слово директора ІПММ НАНУ, член-кора НАНУ Скрипніка Ігоря Ігоровича

Звернувшись з вітальним словом до учасників зібрання, Ігор Ігорович зауважив, що не зважаючи на те, що фундаментальні дослідження в галузі точних наук мають не аби яке значення, їх подальше застосування для практичних цілей, а також проведення прикладних досліджень в галузі математичної фізики, механіки, кібернетики завжди було і є основними завданнями роботи  ІПММ НАНУ. Заснований в 1965 році академіком І.І. Данилюком, Інститут отримав назву саме Інституту прикладної математики, оскільки одним з пріоритетних напрямків його діяльності є якраз створення ряду унікальних прикладних розробок та їх виконаних для багатьох галузей: енергетики, вугільної, гірничо- і газодобувної промисловості, космосу, металургії, машинобудування, медицини. В той час це було і зараз є дуже актуальним для запитів не тільки Донбасу, а і  всієї України в цілому. Співробітники ІПММ НАНУ мають досвід співпраці з фізиками Фізико-технічного інституту імені Галкіна, Фізико-технічного інституту низьких температур імені Вєркіна (Харків),  розробки в галузі динаміки зв’язаних тіл впроваджено в КБ «Південне», де використовуються при проектуванні космічних апаратів; результати роботи в галузі математичних проблем кібернетики та технічної діагностики цифрових пристроїв було впроваджено на підприємствах, що розробляють бортову і вимірювальну обчислювальну техніку.

Вітальне слово проректора з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності ЧНУ Корновенка Сергія Валерійовича

Для задач сьогодення є доволі актуальним питання інтеграції установ НАНУ в університети, для спільного підсилення наукових шкіл, для збереження кадрового потенціалу і перспектив не втратити талановиту молодь з університетів і спрямувати її в науку. Тому для нас є цікавим і безумовно корисним досвід співпраці з командою фізиків ЧНУ, яку очолює Гусак Андрієм Михайловичем, відомий в світі фахівець з фізики матеріалів та нанотехнологій. Сподіватимося, що створена спільна лабораторія Математичної фізики стане першою, і  хотілося б вірити, що  не останньою ланкою в цій кооперації.

Після офіційної частини з науковими доповідями виступили професор Гусак Андрій Михайлович та професор Рязанов Володимир Ілліч, які окреслили основні проблеми та задачі, які пропонуються до вирішення в лабораторії з боку фізиків ЧНУ та математиків ІПММ НАНУ відповідно.

Оглядова доповідь провідного наукового співробітника ІПММ НАНУ, доктора фізико-математичних наук Рязанова Володимира Ілліча

Однією з задач новоствореної лабораторії є реалізація спільних науково-дослідних проектів як фундаментального так і прикладного направлення, вирішення проблем кадрового потенціалу, взаємопідсилення наукових шкіл, залучення талановитої молоді з університетів в науку, в установи НАНУ.

Матеріали опубліковано на сайті Національної академії наук України: http://www.nas.gov.ua/

Звіт про проведення конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

 

 

В Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбулась міні-конференція «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі», присвячена 80-річчю з дня народження Б.В. Базалія (1937-2012) та 100річчю Національної академії наук України.

 

Метою проведення семінару огляд та обговорення  останніх тенденцій у дослідженнях задач з вільною межею, диференціальних рівнянь з частинними похідними та аналізу.

У роботі наукової конференції взяли участь 25 учасників, зокрема представники:

 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Інституту математики НАН України ,
 • Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
 • Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
 • Житомирського державного університету ім. І. Франка,
 • Донбаської державної машинобудівельної академії,
 • Донбаського державного педагогічного університету,
 • Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.

 

Робота конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі» традиційно відбувалася у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням.

Запрошеними доповідачами були доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Євген Хруслов;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України Анатолій Кочубей;

доктор фізико-математичних наук, професор Тарас Мельник;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дмитро Шепельський.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання з наступної тематики:

 • Задачі з вільною межею: теоретичні аспекти та застосування;
 • Якісний аналіз диференціальних рівнянь з частинними похідними;
 • Дробове числення та рівняння з нелокальними операторами;
 • Механіка стисливої і нестисливої рідини, складні рідини;
 • Математичні моделі еволюційної біології (детерміністичні моделі та стохастичні процеси);
 • Теорія наближення.

Адміністрація Інституту прикладної математики і механіки НАН України висловлює щиру подяку всім учасникам конференції та організаційному комітету: Ярославу Базалію (Університет Південної Кароліни, США), Наталії Васильєвій (IПMM НАН України, Україна),Євгенії Євгеньєвій (IПMM НАН України, Україна), Миколі Краснощоку (IПMM НАН України, Україна).