2018

 

 

2018 рік

Місяць

Доповідач

Тема доповіді

Лютий

Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, к.ф.-м.н., с.н.с. Довгоший Олексій Альфредович

«Скінченні асимптотичні кластери метричних просторів»

Березень

Завідувач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», д.ф.-м.н., проф. Чуйко Сергій Михайлович

«Про розв’язання диференціально-алгебраїчних задач методом пониження порядку»

Квітень

Радник при дирекції, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Гутлянський Володимир Якович

«Квазіконформні відображення та напівлінійні диференціальні рівняння на площині»

Травень

Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, д.ф.-м.н., снс Махно Сергій Якович

«До 100 річчя від дня народження чл.-кор. АН України І.І. Гіхмана»

Червень

Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, д.ф.-м.н., проф. Севостьянов Євген Олександрович

«Про локальну поведінку обернених гомеоморфізмів в евклідовому просторі»

Вересень

Директор ІПММ НАН України,

д.ф.-м.н., доц. Скрипнік Ігор Ігорович

«Про нерівність Харнаку для двофазних параболічних рівнянь»

Жовтень

Завідувач відділу теорії функцій,

д.ф.-м.н., проф. Рязанов Володимир Ілліч

«Про граничну поведінку спряжених гармонічних функцій»

Листопад

Заст. директора з наукової роботи,

д.ф.-м.н., снс Щербак Володимр Федорович

«Синхронізація нелінійних механічних систем за виходом»

Грудень

Завідувач відділу прикладної механіка, д.ф.-м.н., проф. Зуєв Олександр Леонідович

«Стабілізація руху нелінійних керованих систем з випадковими збуреннями»