2019

2019 рік

Місяць Доповідач Тема доповіді
Січень Старший викладач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «ДДПУ» Дзюба Марина Володимирівна «Матричні диференціально-алгебраїчні крайові задачі»
Лютий Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, д.ф.-м.н. Севостьянов Євген Олександрович «Про граничне продовження відображень в метричних просторах в термінах простих кінців»
Березень Науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України, к.ф.-м.н. Шпаківський Віталій Станіславович «Моногенні функції в асоціативних алгебрах»
Квітень Завідувач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «ДДПУ», д.ф.-м.н., проф. Чуйко Сергій Михайлович «Диференціально-алгебраїчні крайові задачі з зосередженим запізненням»
Травень Старший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України, д.ф.-м.н. Савчук Віктор Васильович «Точні оцінки многочленів Фабера і норми оператора Фабера»
Червень Завідувач відділу теорії функцій ІПММ НАН України, д.ф.-м.н., проф. Рязанов Володимир Ілліч «Інтеграли Стілтьєса в теорії гармонійних і аналітичних функцій»
Вересень Старший науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, к.ф.-м.н. Васильєва Наталія Володимирівна «Регуляризована реконструкція порядку напівлінійної субдифузії з пам’яттю»
Жовтень Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, к.ф.-м.н. Довгоший Олексій Альфредович «Комбінаторні подібності псевдометрик»
Листопад Завідувач відділу теорії керуючих систем, д.ф.-м.н., проф. Кононов Юрій Микитович «Динаміка, стійкість і стабілізація руху твердого тіла та системи пружно зв’язних твердих тіл із порожнинами, які містять багатошарову рідину та пружні включення»