Семінари

ПЛАН РОБОТИ
загальноіститутського семінару
Інституту прикладної математики і механіки НАН України
«Сучасні проблеми математики, механіки і кібернетики»

 

 2016 рік

Місяць Доповідач Тема доповіді
Лютий Провідний науковий співробітник відділу рівнянь з частинними похідними, д.ф.-м.н. Маламуд Марк Михайлович «Теореми єдиності для систем звичайних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі»
Березень Завідувач кафедри математики Донбаського державного педагогічного університету, д.ф.-м.н.  Чуйко Сергій Михайлович «Про розв’язність матричної крайової задачі»
Квітень Завідувач відділу нелінійного аналізу,          д.ф.-м.н. Скрипнік Ігор Ігорович «Про усунення ізольованих особливостей для анізотропних еліптичних рівнянь з градієнтною абсорбцією»
Травень Провідний науковий співробітник Зуєв Олександр Леонідович «Експоненціальна стабілізація нелінійних керованих систем з нестаціонарним зворотним зв’язком»
Вересень В.о. завідувача відділу технічної механіки, д.ф.-м.н. Щербак Володимир Федорович «Спостереження в умовах невизначеності нелінійних механічних систем з використанням до задач навігації космічних апаратів»
Жовтень Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу, д.ф.-м.н. Махно Сергій Якович «Стохастичні рівняння та рівняння в частинних похідних»
Листопад Проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, к.ф.-м.н. Чайченко Станіслав Олегович «Деякі екстремальні задачі теорії наближення функцій комплексної змінної»
Грудень Завідувач відділу теорії функцій,     д.ф.-м.н. Рязанов Володимр Ілліч «Про крайові задачі теорії квазіконформних відображень»

 

 2017 рік

Місяць Доповідач Тема доповіді
Лютий Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, д.ф.-м.н. Маламуд Марк Михайлович «Оператори Шредінгера і Дірака з точковими δ-взаємодіями»
Березень Завідувач відділом теорії функцій, д.ф.-м.н. Рязанов Володимр Ілліч «Про крайові задачі на площині. Альтернативний підхід»
Квітень Директор Інституту математики НАН України, академік НАН України Самойленко Анатолій Михайлович, завідувач лабораторією Інституту математики НАН України, член-кореспондент НАН України Бойчук Олександр Андрійович, д.ф.-м.н. Донбаського державного педагогічного університету Чуйко Сергій Михайлович «Гібридна диференційно-різницева крайова задача»
Травень Провідний науковий співробітник відділу теорії керуючих систем д.ф.-м.н. Скобелєв Володимир Геннадійович, старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем д.ф.-м.н. Скобелєв Володимир Володимирович «Оборотні автомати на квазігрупах в задачах захисту інформації»
Червень Заступник директора з наукової роботи,       д.ф.-м.н. Щербак Володимир Федорович «Ідентифікація параметрів осциляторних мереж»
Вересень Старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем, д.т.н. Іванов Дмитро Євгенійович «Генетичні алгоритми в проектуванні енергоефективних цифрових пристроїв»
Жовтень Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, д.ф.-м.н. Шишков Андрій Євгенович «Граничні режими з сингулярним загостренням для загальних квазілінійних параболічних рівнянь»
Листопад Проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, д.ф.-м.н. Чайченко Станіслав Олегович «Екстремальні задачі теорії наближень»
Грудень Завідувач відділу прикладної механіка,          д.ф.-м.н. Зуєв Олександр Леонідович «Метод навігаційних функцій в теорії управління»


2018 рік

Місяць

Доповідач

Тема доповіді

Лютий

Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, к.ф.-м.н., с.н.с. Довгоший Олексій Альфредович

«Скінченні асимптотичні кластери метричних просторів»

Березень

Завідувач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», д.ф.-м.н., проф. Чуйко Сергій Михайлович

«Про розв’язання диференціально-алгебраїчних задач методом пониження порядку»

Квітень

Радник при дирекції, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Гутлянський Володимир Якович

«Квазіконформні відображення та напівлінійні диференціальні рівняння на площині»

Травень

Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, д.ф.-м.н., снс Махно Сергій Якович

«До 100 річчя від дня народження чл.-кор. АН України І.І. Гіхмана»

Червень

Провідний науковий співробітник відділу теорії функцій, д.ф.-м.н., проф. Севостьянов Євген Олександрович

«Про локальну поведінку обернених гомеоморфізмів в евклідовому просторі»

Вересень

Директор ІПММ НАН України,

д.ф.-м.н., доц. Скрипнік Ігор Ігорович

«Про нерівність Харнаку для двофазних параболічних рівнянь»

Жовтень

Завідувач відділу теорії функцій,

д.ф.-м.н., проф. Рязанов Володимир Ілліч

«Про граничну поведінку спряжених гармонічних функцій»

Листопад

Заст. директора з наукової роботи,

д.ф.-м.н., снс Щербак Володимр Федорович

«Синхронізація нелінійних механічних систем за виходом»

Грудень

Завідувач відділу прикладної механіка, д.ф.-м.н., проф. Зуєв Олександр Леонідович

«Стабілізація руху нелінійних керованих систем з випадковими збуреннями»