Афанасьєва Олена Сергіївна

 

Посада: старший науковий співробітник

Вища освіта: Донецький національний університет, математичний факультет

Науковий ступінь, звання: кандидат фіз.-мат. наук

Контакти: e-mail: es.afanasjeva@gmail.com, afanasieva@nas.gov.ua

Тематика досліджень: гранична поведінка відображень зі скінченним спотворенням.

Побудовано теорію граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням, основним напрямком якої є розвиток модульної техніки стосовно зазначених відображень у метричних просторах, на ріманових та фінслерових многовидах.

 • Премія ім. Г. Д. Суворова (2014);
 • Стипендія Президента України для молодих вчених (2016);
 • Премія імені Митропольського Юрія Олександровича За видатні наукові роботи в галузі математики та нелінійної механіки 2017 рік.

 1. Афанасьева Е.С. (2011): Граничное поведение кольцевых Q- гомеоморфизмов на римановых многообразиях. Укр. мат. журн., т. 63, № 10, с. 1299 – 1313.
 2. Афанасьева Е.С., Рязанов В.И., Салимов Р.Р. (2011): Об отображениях в классах Орлича-Соболева на римановых многообразиях. Укр. мат. вісн., т. 8, № 3, с. 319 – 342; translation in J. Math. Sci., vol. 181, no. 1, pp. 1 – 17 (2012).
 3. Афанасьева Е.С. (2013): Об одном классе отображений в метрических пространствах. Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України, т. 10, № 4-5, с. 379 – 400.
 4. ON RING Q-HOMEOMORPHISMS ON SMOOTH RIEMANNIAN MANIFOLDS Complex Analysis and Potential Theory (T. Aliev Azeroğlu, A.Golberg, S.Rogosin eds.) Cambridge Scientific Publishers, 2014.ISBN 978-1-908106-40-7, 1-10 рр.
 5. Афанасьева Е.С. (2015): Граничное поведение Q-гомеоморфизмов в финслеровых пространствах. Укр. мат. вісн., т. 12, № 2, с. 311 – 325.
 6. Афанасьева Е.С., Салимов Р.Р. (2016): О непрерывном продолжении классов Орлича-Соболева. Матем. Студії, т. 45, № 1, с. 34 – 39.
 7. Afanasieva O., Golberg A., Salimov R. (2017): Finite mean oscillation  in upper regular metric spaces. Lobachevskii J. Math., Geometric Analysis of  Mappings and Equations, no. 2. Lobachevskii Journal of Mathematics, 2017, Vol. 38, No. 2, pp. 206–212.
 8. Afanas’eva E. (2017): Ring Q-homeomorphisms on Finsler manifolds. Complex Analysis and Operator Theory, 10 p. Complex Anal. Oper. Theory DOI 10.1007/s11785-017-0636-x

Член ради молодих учених при Інституті математики НАНУ м. Київ (з 2016 р.) та голова ради молодих учених при Інституті математики і механіки НАНУ м. Слов’янськ (з 2015 р.);