Єфімушкін Артем Сергійович

Посада: науковий співробітник

Вища освіта: 

2012 р. – диплом спеціаліста за спеціальністю “Математика”, Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна.

Науковий ступінь: Кандидат фіз.-мат. наук

Контакти: e-mail: a.yefimushkin@gmail.com

Напрямки досліджень:

теорія крайових задач для рівнянь Бельтрамі с граничними даними вимірюваними відносно логарифмічної ємності із додатками до теорії потенціала.

  • Gutlyanskii, V., Ryazanov, V., Yefimushkin, A. (2015): On the boundary value problems for quasiconformal functions in the plane. Укр. мат. вісн., vol. 12, no. 3, pp. 363 – 389; translation in Math. Sci., vol. 214, no. 2, pp. 200 – 219 (2016).
  • Yefimushkin, A. (2016): On Neumann and Poincare problems in A-harmonic Analysis. Advances in analysis, vol. 1, no. 2, pp. 114 – 120.
  • Ефимушкин, А.С., Рязанов, В.И. (2015): О задаче Римана-Гильберта для уравнений Бельтрами в квазидисках. Укр. мат. вiсн., т. 12, № 2, pp. 190 – 209.