Севостьянов Євген Олександрович

Посада: провідний науковий співробітник

Вища освіта: Донецький національний університет, математичний факультет

Науковий ступінь, звання: доктор фіз.-мат. наук

Контакти: e-mail: esevostyanov2009@mail.ru 

Тематика досліджень:

Просторові відображень, що допускають розгалуження, дослідження відображень на многовидах, метричних просторах.

Доведено низку властивостей так званих Q–відображень та кільцевих  Q–відображень, які є підвидом відображень зі скінченним спотворенням і включають до себе відображення з обмеженим спотворенням за Решетняком. Зокрема,  для Q-відображень доведено теореми про їх диференційовність майже всюди, належність до класу ACL, аналоги теорем типу Сохоцького–Вейєрштрасса, Ліувілля, Пікара, Іверсена та ряд інших.

 

 

Керівник науково-дослідних робіт:

 1. Деякі аспекти дослідження просторових відображень з необмеженою характеристикою квазіконформності, 2013 р. (відомча тема НАН України для молодих учених, що виступали з науковими повідомленнями на засіданнях Президії НАН України);
 2. Дослідження сучасних проблем теорії функцій так класи Орліча-Соболєва, 2013-2014р. (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених).

 • Премія Верховної Ради України «найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» за 2009 рік (2010)
 • Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2011)
 • Премія Президента України для молодих вчених (2014)
 • Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2014, 2015, 2016)

 

 1. Е.А. Севостьянов. К теории устранения особенностей отображений с неограниченной характеристикой квазиконформности // Изв. АН России, сер. мат. – 2010. – Т. 74, № 1. – С. 159 – 174; translation Towards a theory of removable singularities for maps with unbounded characteristic of quasi-conformity” in  Math. – 2010. – V. 74, no. 1. – P. 151–165.
 2. A. Sevostyanov. The Väisälä inequality for mappings with finite length distortion // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2010. – V. 55, no. 1–3. –  P. 91–101.
 3. R. Salimov and E.A. Sevostyanov. ACL and differentiability of the open discrete ring mappings // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2010. – V. 55, no. 1–3. – P. 49–59.
 4. Р.Р. Салимов, Е.А. Севостьянов. Теория кольцевых Q-отображений в геометрической теории функций // Матем. сборник. – 2010. – Т. 201, № 6. – С. 131–158; translation The theory of shell-based Q-mappings in geometric function theory in Sb. Math. – 2010. – V. 201,  5-6. – P. 909–934.
 5. Golberg, R. Salimov and E. Sevost’yanov.Singularities of discrete open mappings with controlled p-module // J. Anal. Math. – 2015. – V. 127. ­– P. 303–328.
 6. Sevost’yanov.The Miniowitz and Vuorinen theorems for the mappings with non-bounded characteristics // Israel  J.  Math. – 2015. – V. 209. ­– P. 527–545.
 7. Д.П. Ильютко, Е.А. Севостьянов. Об открытых дискретных отображениях с неограниченной характеристикой на римановых многообразиях // Мат. Сборник. – 2016. – Т. 207, № 4. – С. 65–112; translation “Open discrete mappings with unbounded coefficient of quasi-conformality on Riemannian manifolds” in Sbornik Mathematics. – 2016. – V. 207, no. 4. – 537–580.
 8. Е.А. Севостьянов. Об устранении изолированных особенностей классов Орлича-Соболева с ветвлением // Укр. матем. ж. – 2016. – Т. 68, № 5. – С. 683–693; translation “On the Removability of Isolated Singularities of OrliczSobolev Classes with Branching” in Ukrainian Math. J. – 2016. – V.  68,  no. 5. – P. 777–790.
 9. Golberg, R. Salimov and E. Sevost’yanov.  Poletskii Type Inequality for Mappings from the Orlicz-Sobolev Classes // Complex Analysis and Operator Theory. – 2016. –V. 10, № 5. – P. 881–901.
 10. Golberg, R. Salimov and E. Sevost’yanov. Normal Families of Discrete Open Mappings with Controlled p-Module // Contemporary Mathematics. – 2016. – V. 667. – P. 83–103.