Оголошення та новини

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2019»

27–29 травня 2019 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики (ІППММ)
імені Я.С. Підстригача НАН України (м. Львів) відбудеться чергова щорічна конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2019», організатором якої виступає Рада молодих науковців та спеціалістів цієї академічної установи.

www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4969

 


6–8 червня 2019 року в Інституті математики НАН України відбудеться Міжнародна конференція молодих математиків.

До участі у заході запрошуються студенти, аспіранти, викладачі та дослідники віком до 40 років. Учасники конференції матимуть можливість представити свою роботу, виголосивши доповідь (~15 хв.) або представивши постер.

Напрями роботи конференції

  • Алгебра, теорія чисел і комбінаторика.
  • Геометрія і топологія.
  • Диференціальні рівняння і математична фізика.
  • Теорія ймовірностей і математична статистика.
  • Теорія функцій і функціональний аналіз.

Робочі мови конференції: англійська,  українська.

Місце проведення: Інститут математики НАН України (м. Київ, вул. Терещенківська, 3).

Важливі дати:

  • 25 квітня 2019 р. — крайній термін реєстрації та подання тез.
  • 5 травня 2019 р. — крайній термін сплати оргвнеску.

З докладнішою інформацією можна ознайомитися на сайті конференції:https://www.imath.kiev.ua/~young/youngconf2019/.

По додаткову інформацію звертайтеся на електронну адресу: imath.young@gmail.com.

 


Шановні колеги! 
27-31 травня 2019 р. на базі туристичного комплексу “Водограй”, який знаходиться в смт. Чинадієво Мукачівського району Закарпатської області, буде проводитись Школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2019)
До участі в роботі школи-конференції (без організаційного та публікаційного внесків) запрошуються молоді науковці, докторанти, аспіранти, студенти.
Різноманітна культурно-розважальна частина та безкоштовні екскурсії сприятимуть особистому знайомству з колегами за фахом і можливості ширших наукових дискусій.
Запрошуємо вас взяти активну участь у роботі школи-конференції СМФХТ – 2019.
З більш детальною інформацією про зазначений захід можна ознайомитися на сайті http://mms2019.com.ua/

22-24 Травня 2019 XIX Міжнародна конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» (DSMSI-2019) буде проведена Кафедрою моделювання складних систем, Факультету комп’ютерних наук та кібернетикиКиївського національного універсистету імені Тараса Шевченка

Конференцію організовано в співпраці з
Національним Комітетом України з теоретичної та прикладної механіки,
Інститутом механіки НАН України,
Інститутом математики НАН України,
Інститутом кібернетики НАН України,
Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана,

Перша конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем» була присвячена лише питанням теорії стійкості та динамічним процесам в умовах надпровідності. Зважаючи на зростаючу зацікавленість до конференції, оргкомітет розширив тематику досліджень. Зараз конференція має п’ять секцій: математичні методи дослідження систем, математичне моделювання процесів, моделювання та дослідження процесів в механіці, математичні методи керування та оптимізації, логіко-математичні методи моделювання.

Наукова програма конференції проводиться у формі доповідей. Пленарні доповіді тривають 30 хвилин, секційні — 15 хвилин, також плануються стендові доповіді. Кожний учасник може презентувати не більше двох доповідей. Рекомендовано всім учасникам робити презентації англійською мовою!

Крім наукової програми буде можливість відвідати банкет конференції, екскурсію Києвом, отримати позитивні емоції й загалом добре провести час ( інформація про попередні конференції).

Загальна кількість учасників визначається науковим комітетом конференції. Відбір здійснюється на основі рецензування поданих тез.

Офіційними мовами конференції є англійськаукраїнська й російська.

Якщо ви бажаєте взяти участь у конференції, вам необхідно зареєструватися до 31 березня 2019. Під час реєстрації обов’язково треба завантажити тези доповіді, оформлені згідно шаблонів . Тези подаються через форму реєстрації та дублюються їх відсилкою на електронну пошту конференції.

Після реєстрації необхідно сплатити реєстраційний внесок. Реєстраційний внесок покриває витрати на один друкований екземпляр матеріалів конференції, перерви на каву та інші організаційні витрати. Внесок сплачується за кожну доповідь (розмір визначається за співавтором з найвищим вченим ступенем/званням). Вартість проживання, харчування та культурна програма сплачується окремо.

З 22 по 24 травня 2019 учасники зможуть обрати різні види проживання. За бажанням передбачено можливість подовжити термін проживання. Будь ласка, бронюйте місця заздалегідь, кількість місць обмежена й вони повинні бути замовлені за декілька тижнів до початку конференції.


Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

Згідно з Протоколом до Угоди про наукове співробітництво між Польською академією наук (ПАН) і Національною академією наук (НАН) України на 2018 – 2020 роки у поточному році ПАН прийме у своїх науково-дослідних інститутах молодих вчених установ НАН України (до 35 років) для проходження стажування з усіх галузей наук.

Організаційні та фінансові умови зазначених візитів до Польщі викладено в Додатку 3 Протоколу до Угоди про наукове співробітництво між ПАН і НАН України на 2018 – 2020 роки.

Охочі взяти участь у конкурсі мають надати коротку наукову біографію (CV) англійською та українською мовами за формою, що додається.

CV разом із супровідним листом необхідно подати до Відділу міжнародних зв’язків НАН України не пізніше 20 лютого 2019 року на адресу: 01601 МСП, Україна, Київ 30, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України, Відділ міжнародних зав’язків НАН України. Наявність електронних версій обов’язкова (надсилати у форматі DOC на електронну адресу:petrushenko@nas.gov.ua).

Після прийняття польською стороною рішення щодо схвалених кандидатур для здійснення візитів до Польщі відповідне оголошення буде розміщено на офіційному веб-сайт НАН України.

Довідки за телефоном: (044) 234-37-28 (Ганна Григорівна Петрушенко).


Конкурс на здобуття  іменних стипендій Верховної Ради України для  найталановитіших молодих учених у 2020 році.

Лист НАН України від 22.01.2019 №9к/120-8 про оголошення конкурсу.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 16.03.2007 №774-V, якою затверджено Положення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, щорічно молодим ученим віком до 35 років, які проводять фундаментальні наукові дослідження та збагатили науку визначними здобутками, призначають 30 іменних стипендій Верховної Ради України у розмірі 2000 грн./міс. кожна. Право на отримання стипендії мають молоді учені, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій.

З метою організації участі молодих учених НАН України у конкурсі на здобуття зазначених іменних стипендій необхідно до 10 травня 2019 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) матеріали щодо кандидатів на стипендію, зазначені в п. 5 Положення. Постанову Верховної Ради України від 16.03.2007 № 774-V, Положення та інші довідкові матеріали розміщено на сайті «Наукова молодь НАН України» в розділі «Конкурси».


Конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 2019 році.

Лист НАН України від 22.01.2019 №9к/119-8 про оголошення конкурсу.

Постановою Верховної Ради України від 16.03.2007 №775-V засновано 20 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в розмірі 20 тис.грн. кожна. Премії встановлено з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві.

З метою організації участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених премій необхідно до7 березня 2019 р. подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 421, тел. (044) 239-6451, e-mail: nm@nas.gov.ua) матеріали праць, оформлених згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Постанову Верховної Ради України від 16.03.2007 № 775-V, Інструкцію та інші довідкові матеріали розміщено на сайті «Наукова молодь НАН України» в розділі «Конкурси».


Конкурс на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році.

Лист НАН України про оголошення конкурсу від 14.01.2019 №9к/65-8

Відповідно до Указу Президента України від 09.04.2002 №315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» та Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента України від 24.12.2002 №1210, Державним фондом фундаментальних досліджень оголошено проведення конкурсу Ф86 на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році.

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис.грн., для докторантів – 75 тис.грн., для кандидатів наук – 60 тис.грн. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх (у тому числі тих, на яких гранти вже надавались).

ДФФД приймає запити на отримання грантів Президента України до 20 лютого 2019 року включно за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, тел. для довідок: (044) 2463929. Докладна інформація про умови конкурсу та запит для реєстрації на участь у конкурсі знаходяться на веб-сайті ДФФД за посиланням:http://contest.dffd.gov.ua.

 


Конкурс на здобуття Премій Президента України для молодих вчених у 2019 році.

Лист НАН України про оголошення конкурсу від 14.01.201 №9к/66-8

Положенням про Премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12.06.2000 №779 (з наступними змінами), встановлено 40 премій Президента України для молодих вчених (далі – Премії) в розмірі 40 тис.грн. кожна. Відповідно до згаданого указу організація та проведення конкурсу на здобуття зазначених премій покладено на Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Секретаріат Комітету приймає роботи на здобуття зазначених Премій. Порядок висунення робіт, які подаються для участі у конкурсі, та оформлення документів викладено у відповідній інструкції, розміщеній на офіційному веб-сайті Комітету.

Консультації щодо оформлення згаданих документів та прийняття робіт здійснює Секретаріат Комітету за адресою: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, кім. 1212, тел.: (044) 2467819, тел/факс: (044) 2466300.

Відповідно до Положення роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії висувають наукові установи іприймаються Комітетом до 1 березня 2019 року за наведеною адресою.

Вік претендентів робіт, що висуваються на здобуття Премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи для участі у конкурсі на здобуття Премії.


24 липня 2017 року було оголошено нові конкурси проектів Європейської  Дослідницької Ради (ERC) в рамках Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

1. Конкурс для молодих вчених – ERC Starting Grant

(ідентифікатор ERC-2018-STG).

Стартові гранти – вже знайомий українським науковцям формат. Проектні пропозиції на їх отримання можуть подавати молоді вчені, які після захисту кандидатської дисертації мають термін активної наукової діяльності від двох до семи років (не враховуючи терміну відпустки з догляду за дитиною).

Останній день подання пропозицій – 17 жовтня 2017 року.

Докладніше про умови цього конкурсу – за посиланням: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html.

2. Конкурс  проектів міждисциплінарних досліджень – ERC Synergy Grant (ідентифікатор ERC-2018-SyG).

Синергетичні гранти призначені для проектів ERC нового типу. Вони передбачають утворення консорціуму з 2-4 наукових груп, очолюваних лідерами, які можуть працювати в різних установах, у тому числі з різних країн (відповідно до загальних правил участі в конкурсах ERC), і мають бути фахівцями в різних галузях науки. Ідея проекту повинна бути неординарною й обумовлювати міждисциплінарний підхід до її втілення, що демонструватиме синергетичність та взаємодоповнюваність учених-учасників і матиме на меті отримання результатів, яких учасникам неможливо було б досягти поодинці.

Останній день подання пропозицій – 14 листопада 2017 року.

Детальніше про умови цього конкурсу – за посиланням: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html.

Із запитаннями звертайтеся, будь ласка, до координатора Національного контактного пункту з ERC Яніни Міщук – на електронну адресу: mishchuk@imbg.org.ua (https://erc.europa.eu/content/yanina-mishchuk).

 

____________________________________

 

 

Оголошується

спільний конкурс Ф81 науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і 

Німецького Дослідницького Товариства (DFG) 

для фінансування у 2019 році

 

      Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно виконуються науковцями академічних наукових організацій та вищих навчальних закладів  України та Німеччини.

 

З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених.

Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними напрямами: Фізика, Математика.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=275&lang=ua

Запити приймаються до 11 грудня 2017 року.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном –(044)246-39-29 або електронною поштою – office@dffd.gov.ua.

 

_______________________________

 

 

19 квітня 2017 року відбулася ознайомча екскурсія до Новокраматорського машинобудівного заводу ініційована Радою молодих вчених Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Захід влаштовано з метою реалізації положень Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 року та розширення зв’язків між установами НАН України та підприємствами держави, а також ознайомлення талановитої молоді країни з промисловими підприємствами Донбасу з метою інтеграції науки у промисловість регіонів, а також посилення прикладного характеру підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Слід зазначити, що Новокраматорський машинобудівний завод є одним з найбільших в Україні підприємством важкого машинобудування, добре відомим в світі проектуванням та виготовленням унікального гірничо-збагачувального, металургійного, прокатного, підйомно-транспортного та ін. обладнання. Підприємство характеризується повним циклом виробництва, що базується на сучасному комплексі високоефективних, а по ряду напрямків унікальних технологічних процесів, які дозволяють забезпечити повний процес виробництва від сировини до готового виробу.

Проведена екскурсія дозволила ознайомити молодих науковців – кандидатів наук Інституту прикладної математики і механіки НАН України з перспективами виробництва в галузі важкого машинобудування та розвитку промислового потенціалу Донецького регіону, а також сконцентрувати їх увагу на підготовці пропозицій спрямованих на розробку математичних моделей сучасних технологічних процесів.