2016

 

2016 рік

Місяць Доповідач Тема доповіді
Лютий Провідний науковий співробітник відділу рівнянь з частинними похідними, д.ф.-м.н. Маламуд Марк Михайлович «Теореми єдиності для систем звичайних диференціальних рівнянь на скінченому інтервалі»
Березень Завідувач кафедри математики Донбаського державного педагогічного університету, д.ф.-м.н.  Чуйко Сергій Михайлович «Про розв’язність матричної крайової задачі»
Квітень Завідувач відділу нелінійного аналізу,          д.ф.-м.н. Скрипнік Ігор Ігорович «Про усунення ізольованих особливостей для анізотропних еліптичних рівнянь з градієнтною абсорбцією»
Травень Провідний науковий співробітник Зуєв Олександр Леонідович «Експоненціальна стабілізація нелінійних керованих систем з нестаціонарним зворотним зв’язком»
Вересень В.о. завідувача відділу технічної механіки, д.ф.-м.н. Щербак Володимир Федорович «Спостереження в умовах невизначеності нелінійних механічних систем з використанням до задач навігації космічних апаратів»
Жовтень Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу, д.ф.-м.н. Махно Сергій Якович «Стохастичні рівняння та рівняння в частинних похідних»
Листопад Проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, к.ф.-м.н. Чайченко Станіслав Олегович «Деякі екстремальні задачі теорії наближення функцій комплексної змінної»
Грудень Завідувач відділу теорії функцій,     д.ф.-м.н. Рязанов Володимр Ілліч «Про крайові задачі теорії квазіконформних відображень»