Загальна інформація

Інститут прикладної  математики і механіки НАН України оголошує конкурс на підготовку в аспірантурі зі спеціальностей:

111 Математика

113 Прикладна математика

До аспірантури на денну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної форми навчання проводяться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 23 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів 10 вересня 2021 року о 15.00
Термін проведення вступних іспитів спеціальність

13 вересня – 18 вересня 2021 року

іноземна мова

20 вересня – 27 вересня 2021 року (дата випробувань буде уточнена згідно розпорядження Президії НАН України)

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 1 листопада 2021 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів до 1 листопада 2021 року.

Початок навчання в аспірантурі 1 листопада 2021 року.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • автобіографію;
 • 2 фотокартки 3×4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 або С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.