Додаткова інформація

Корисні посилання

http://www.nas.gov.ua Сайт Національної академії наук України. На сайті представлена основна інформація щодо діяльності НАН України.
http://www.vak.org.ua/ Сайт Вищої атестаційної комісії України. Повна нормативна база, фахові видання, переліки і форми документів, архів, новини.
http://mon.gov.ua/activity/nauka/ Сайт Міністерства освіти і науки України, розділ Наука. Тут можна знайти інформацію про нормативно-правову базу з атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, мережу спеціалізованих вчених рад, перелік наукових фахових видань, інформацію щодо засідань та рішень Атестаційної колегії та ін..
http://www.nbuv.gov.ua Найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави.
Kiev Mathematical Society  Сайт, члени якого на засадах добровільності та рівноправності  об’єднують громадян, котрі займаються фундаментальною і  прикладною математикою  та її викладанням.
EMIS  Європейська математична інформаційна служба
AMS  Американське математичне суспільство
Mathematics Departments, Societies and Centers Математичні кафедри, товариства та центри