2017

 

2017 рік

Місяць Доповідач Тема доповіді
Лютий Провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, д.ф.-м.н. Маламуд Марк Михайлович «Оператори Шредінгера і Дірака з точковими δ-взаємодіями»
Березень Завідувач відділом теорії функцій, д.ф.-м.н. Рязанов Володимр Ілліч «Про крайові задачі на площині. Альтернативний підхід»
Квітень Директор Інституту математики НАН України, академік НАН України Самойленко Анатолій Михайлович, завідувач лабораторією Інституту математики НАН України, член-кореспондент НАН України Бойчук Олександр Андрійович, д.ф.-м.н. Донбаського державного педагогічного університету Чуйко Сергій Михайлович «Гібридна диференційно-різницева крайова задача»
Травень Провідний науковий співробітник відділу теорії керуючих систем д.ф.-м.н. Скобелєв Володимир Геннадійович, старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем д.ф.-м.н. Скобелєв Володимир Володимирович «Оборотні автомати на квазігрупах в задачах захисту інформації»
Червень Заступник директора з наукової роботи,       д.ф.-м.н. Щербак Володимир Федорович «Ідентифікація параметрів осциляторних мереж»
Вересень Старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем, д.т.н. Іванов Дмитро Євгенійович «Генетичні алгоритми в проектуванні енергоефективних цифрових пристроїв»
Жовтень Старший науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики, к.ф.-м.н. Таранець Роман Михайлович «Вибух з концентрацією маси для довгохвильового нестійкого рівняння тонких плівок»
Листопад Проректор з науково-педагогічної роботи Донбаського державного педагогічного університету, д.ф.-м.н. Чайченко Станіслав Олегович «Екстремальні задачі теорії наближень»
Грудень Завідувач відділу прикладної механіка,          д.ф.-м.н. Зуєв Олександр Леонідович «Метод навігаційних функцій в теорії управління»