Войтович Михайло Володимирович

Посада: науковий співробітник

Вища освіта: Донецький державний університет, 1994-1999 рр.

Науковий ступінь, звання: кандидат фіз.-мат. наук

Контакти: e-mails: voitovichmv76@gmail.com

Напрямки досліджень

існування та якісні властивості розв’язків нелінійних еліптичних рівнянь високого порядку

 1. Ковалевский, А.А., Войтович, М.В. (2006): О повышении суммируемости обобщенных решений задачи Дирихле для нелинейных уравнений четвертого порядка с усиленной эллиптичностью. Укр. мат. журн., т. 58, № 11, с. 1511− 1524.
 2. Войтович, М.В. (2006): О повышении суммируемости минимизантов функционалов с интегрантами, удовлетворяющими условию усиленной коэрцитивности. Труды ИПММ НАН Украины, т. 13, с. 19–30.
 3. Войтович, М.В. (2007): О свойствах интегрируемости обобщенных решений задачи Дирихле для нелинейных уравнений высокого порядка с усиленной эллиптичностью. Труды ИПММ НАН Украины, т. 15, с. 3−14.
 4. Войтович, М.В. (2009): О множествах ограниченности решений для одного класса нелинейных уравнений четвертого порядка с абсорбцией и -данными. Нелинейные граничные задачи, Донецк, т. 19, с. 49–78.
 5. Voitovich,V. (2011): Existence of bounded solutions for a class of nonlinear fourth-order equations. Differ. Equ. Appl., vol. 3, no. 2, pp. 247–266.
 6. Voitovich, M.V. (2013): Existence of bounded solutions for nonlinear fourth-order elliptic equations with strengthened coercivity and lower-order terms with natural growth. J. Differential Equations, no. 102, pp. 1−25.
 7. Voitovich, M.V. (2015): On the existence of bounded generalized solutions of the Dirichlet problem for a class of nonlinear high-order elliptic equations. Math. Sci., vol. 210, no. 1, pp. 86–113.
 8. Voitovich, M.V. (2016): On the boundedness of generalized solutions of higher-order nonlinear elliptic equations with data from an Orlicz-Zygmund class. Notes, vol. 99, no. 5-6, pp. 840–850.
 9. Voitovych, M.V. (2017): Hölder continuity of bounded generalized solutions for nonlinear fourth-order elliptic equations with strengthened coercivity and natural growth terms. J. Differential Equations, no. 63, pp. 1−18.

 • НДР Донецького національного університету імені Василя Стуса “Метричні простори, гармонічний аналіз функцій та операторів, сингулярні та некласичні задачі для диференціальних рівнянь”, грант МОН України № 0115U000136;
 • грант ДФФД України за конкурсним проектом № 0116U007160;
 • бюджетна тема “Асимптотичні властивості розв’язків нелінійних нестаціонарних рівнянь та систем, класична розв’язність задач з вільними межами” № 0114U