Український математичний вісник

Український математичний вісник

 

«Український математичний вісник» публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, геометрії та топології.

«Український математичний вісник» виходить чотири рази на рік. Журнал включено до Каталогу газет та журналів України «Укрпошта», індекс 08165. Рекомендуємо оформляти передплату через поштові відділення або шляхом укладення прямих договорів з видавництвом журналу «Український математичний вісник» за адресою: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, вул. Добровольского, 1, 84100, Слов’янськ, Україна.

Англомовна версія журналу «Український математичний вісник» публікується видавництвом Springer US в окремих номерах Journal of Mathematical Sciences, ISSN: 1072-3374 (Print), 1573-8795 (Online), http://link.springer.com/journal/10958

Сайт журналу «Український математичний вісник»Ukrainian Mathematical Bulletin

Статті, що подаються до розгляду в журнал «Український математичний вісник» (УМВ), повинні бути написані українською, російською або англійською мовою та підготовлені за допомогою комп’ютера. Підготовка на комп’ютері має бути виконана у форматах AMS-LATEX, LATEX або LATEX2е. Малюнки повинні бути представлені в окремому файлі в одному з наступних форматів: РS, ВМР, РСХ, ТІFF, JРЕG з розрішуючою можливістю не менше ніж 600 dpі. До кожної статті необхідно додати наступну інформацію: повні поштові адреси всіх авторів; електронні адреси авторів; анотації статей; індекс предметної класифікації МSС 2000; ключові слова та фрази.

Обсяг статті не повинен перевищувати 30 журнальних сторінок. Статті, що мають обсяг більше зазначеного, приймаються до публікації у виключених випадках за особливим рішенням Редакційної колегії журналу.

Редакція УМВ рекомендує надсилати електронний варіант статті в форматі РоstSсrірt або РDF за адресою:

UMB.Submission@nas.gov.ua

Надрукована на принтері стаття у двох примірниках має бути надіслана за адресою:

Редакція УМВ,

Інститут прикладної математики і механіки

Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Приклад оформлення статті

Члени редакційної колегії журналу
«Український математичний вісник»

1. Самойленко Анатолій Михайлович – академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України – головний редактор.

2. Гутлянський Володимир Якович – радник при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України — заступник головного редактора.

3. Довгоший Олексій Альфредович – провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту прикладної математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник – відповідальний секретар.

Міжнародна редакційна рада 

4. Атія Майкл Френсіс – англійський математик, доктор наук, професор, Член Лондонського наукового королівського товариства, член Паризької академії наук, іноземний член Національної академії наук України.

5. Боярський Богдан Тадеуш – польський математик, доктор наук, професор, академік Польської академії наук.

6. Мартіо Оллі Тапані – фінський математик, доктор наук, професор, член Академії наук і літератури Фінляндії.

7. Ніренберг Луїс – американський математик, доктор наук, професор, дійсний член Американського математичного товариства, Національної академії наук США, іноземний член Національної академії наук України.

8. Самойленко Анатолій Михайлович – академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

9. Фрідман Майкл Хартлі – американський математик, доктор наук, професор, член Національні академії наук США, Американської академії мистецтв і наук, Американського математичного товариства.

Редакційна колегія

10. Абдуллаєв Фахреддін – доктор фізико-математичних наук, професор Мерсинського університету, м. Мерсін, Туреччина.

11. Березанський Юрій Макарович – головний науковий співробітник відділу функціонального аналізу Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

12. Деркач Володимир Олександрович – провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор.

13. Івасишен Степан Дмитрович – завідувач кафедри математичної фізики НТУУ «Київський політехнічний інститут», академік АН ВШ України, доктор фізико-математичних наук, професор.

14. Королюк Володимир Семенович – радник при дирекції Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

15. Курта Василь Васильович – доктор наук, професор, співробітник Американськеого математичного товариства, доктор фізико-математичних наук, професор.

16. Луковський Іван Олександрович завідувач відділу математичних проблем механіки та теорії керування Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

17. Марченко Володимир Олександрович – завідувач відділу методів математичної фізики Математичного відділення Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України ім. Б.І. Вєркіна, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

18. Моторний Віталій Павлович професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

19. Нікітін Анатолій Глібович завідувач відділу математичної фізики Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

20. Пастур Леонід Андрійович – завідувач відділу теоретичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, професор, академік НАН України.

21. Перестюк Микола Олексійович – завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

22. Протасов Ігор Володимирович – провідний науковий співробітник кафедри дослідження операцій факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор.

23. Скрипнік Ігор Ігорович – директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, доцент.

24. Тригуб Роальд Михайлович – провідний науковий співробітник Сумського державного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

25. Хруслов Євген Якович – завідувач відділу диференціальних рівнянь та геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України.

26. Шеремета Мирослав Миколайович – завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.

27. Шишков Андрій Євгенович – провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

 

Адреса редакції

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Тел.: +38 (0626) 66 55 00

 

Електронна пошта

UMB.Submission@nas.gov.ua