Коронавірус: профілактика інфікування і поширення

Коронавірус: профілактика інфікування і поширення

Підготовлено за матеріалами МОЗ України: 

https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-

Підготовлено за матеріалами Пресслужби НАН України: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6219

Науково-популярна лекція «Математична теорія керування: від Герона Александрійського до сучасних алгоритмів»

3 березня 2020 року в рамках заходів, присвячених Року математики в Україні відбудеться науково-популярна лекція «Математична теорія керування: від Герона Александрійського до сучасних алгоритмів».

Доповідач: завідувач відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Олександр Леонідович Зуєв.

У вступній частині лекції буде висвітлено історію задач керування рухом механічних об’єктів з часів античності до формування математичної теорії керування у середині XX століття. В основній частині буде представлено сучасні методи синтезу ефективних стратегій керування математичними моделями фізичних процесів. Ці методи проілюстровано на прикладах стабілізації руху робототехнічних комплексів та керованих пружних інженерних конструкцій. Отримані математичні результати застосовано до задач навігації мобільних роботів у середовищах з перешкодами, комп’ютерного моделювання коливань надлегких будівельних конструкцій, у дослідженнях проблем економії енергоресурсів і сировини у хімічній індустрії.

Місце проведення: Донбаська державна машинобудівна академія (84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72).

Вхід вільний.

Науково-популярна лекція «Метрики, що породжуються простими числами та їх перетворення»

Лекція відбудеться 26 лютого 2020 року о 14:00 в рамках заходів, присвячених Року математики в Україні

Доповідач: провідний науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України Олексій Альфредович Довгоший.

Під час лекції відбудеться історичний екскурс в теорію — адичних чисел та знайомство з деякими базовими поняттями і фактами теорії частково впорядкованих множин. Будуть також представлені найновіші результати дослідження функцій, що зберігають -адичні та більш загальні ультраметрики і сформульовані відкриті проблеми.

Місце проведення: Слов’янський педагогічний університет (м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, буд. 19, ауд. 408).

Вхід вільний.

Загальні збори колективу ІПММ НАН України

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ
ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року

Початок: 10-00, ауд. 408

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про наукову та науково-організаційну діяльнсть Інституту прикладної математики і механіки НАН України в 2019 році.
Доп.: Скрипнік І.І.
2. Про виконання Колективного договору в 2019 році.
Доп.: Сапунов С.В.
3. Про введення індивідуальних рейтинг-листів наукової та науково-організаційної роботи наукових співробітників.
Доп.: Скрипнік І.І.

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Євгеньєву Євгенію Олександрівну!

Щиро вітаємо голову Ради молодих учених інституту, молодшого наукового співробітника відділу прикладної математики, Євгеньєву Євгенію Олександрівну та її наукового керівника доктора фізико-математичних наук, професора Шишкова Андрія Євгеновича з успішним захистом дисертації «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо втілення всіх творчих задумів, наснаги у майбутніх наукових пошуках і професійного зростання!

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

27 листопада 2019 року о 10.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії керуючих систем Кононов Юрій Микитович.

Тема доповіді: «Динаміка, стійкість і стабілізація руху твердого тіла та системи пружно зв’язаних твердих тіл із порожнинами, які містять багатошарову рідину та пружні включення».

Виступ на Президії НАН України

6 листопада 2019 року завідувач відділу Інституту прикладної математики і механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Олександр  Леонідович Зуєв виступив з доповіддю на Президії Національної академії наук України. 

Тема доповіді: «Математична теорія керування: нелінійна динаміка та інженерні застосування».

Доповідь була присвячена розвитку методів математичної теорії керування та стійкості для оптимізації та стабілізації руху складних інженерних систем. Цей напрям досліджень є сучасним розвитком тематики наукової школи з аналітичної механіки, заснованої членом-кореспондентом НАН України Павлом Харламовим.

Результати зазначених досліджень сьогодні є актуальними та відповідають сучасному науковому рівню. Зокрема, розроблені математичні методи вже реалізовано в алгоритмах керування наддовгими пожежними драбинами, пружними оболонками, лабораторними хімічними реакторами у рамках спільних досліджень з німецькими фахівцями.

Розвиток досліджень у галузі конструктивного синтезу функцій керування також дозволяє розв’язувати задачі стабілізації та навігації мобільних роботів та робототехнічних систем у середовищах з перешкодами.

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту прикладної математики і механіки здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими центрами Австрії, Німеччини, Польщі.

В обговоренні доповіді Олександра Зуєва виступили завідувач відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України академік Анатолій Мартинюк, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, академік Аркадій Чикрій, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України доктор фізико-математичних наук Олексій Мазко.

Підготовлено за матеріалами Пресслужби НАН України 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5680

 

Загальні збори колективу ІПММ НАН України

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ
ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року

Початок: 10-00, ауд. 408

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про недостатність бюджетного фінасування фонду заробітної плати ІПММ НАН України у 2020 році та шляхи вирішення даного питання.
Доп.: Скрипнік І.І.

Загальноінститутський семінар

29 жовтня 2019 року о 14.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Довгоший Олексій Альфредович.

Тема доповіді: «Комбінаторні подібності псевдометрик».

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Таранця Романа Михайловича!

Щиро вітаємо старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Таранця Романа Михайловича та його наукового консультанта доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Перестюка Миколу Олексійовича з успішним захистом дисертації «Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо подальших творчих успіхів і плідної наукової діяльності!