Загальноінститутський семінар

Загальноінститутський семінар

29 жовтня 2019 року о 14.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Довгоший Олексій Альфредович.

Тема доповіді: «Комбінаторні подібності псевдометрик».

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Таранця Романа Михайловича!

Щиро вітаємо старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Таранця Романа Михайловича та його наукового консультанта доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Перестюка Миколу Олексійовича з успішним захистом дисертації «Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо подальших творчих успіхів і плідної наукової діяльності!

 

Вітаємо з призначенням Гранту Президента України для молодих учених!

Вітаємо старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико‑математичних наук –Грушковську Вікторію Василівну з призначенням Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік (розпорядження ПрезидентаУкраїни від 09.08.2019 р. № 242/2019-рп).

Вітаємо з призначенням Гранту Президента України для докторів наук!

Вітаємо доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України — Зуєва Олександра Леонідовича з призначенням Гранту Президента України докторам наук для здійснення наукового дослідження на 2019 рік (розпорядження ПрезидентаУкраїни від 06.08.2019 р. № 241/2019-рп).

Доступ до платформи Web of Science

Інститут прикладної математики і механіки НАН України отримав доступ до платформи Web of Science. Доступ відкрито на будь-якому комп’ютері, що під’єднаний до мережі Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Для входу на платформу треба набрати в адресному рядку браузера webofscience.com.

Загальноінститутський семінар

24 червня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії функцій ІПММ НАН України Рязанов Володимир Ілліч.

Тема доповіді: «Інтеграли Стілтьєса в теорії гармонійних і аналітичних функцій».

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Наукову і науково-технічну діяльність», Примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 в Інституті прикладної математики і механіки НАН України видано наказ «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 05.04.2019 р. № 21-ОД. 11.04.2019 було забезпечено оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. Для проведення конкурсу згідно рішення Вченої ради інституту від 22.04.2019 р. та наказу директора інституту «Про затвердження комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 23.04.2019 р. №24-ОД була утворена конкурсна комісія. Результати конкурсу на оголошені вакантні посади було розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради інституту, яке відбулося 27.05.2019 р., відповідно до якого:

  • на посаду наукового співробітника відділу теорії функцій обрано кандидата фізико-математичних наук Єфімушкіна Артема Сергійовича;
  • на посаду наукового співробітника відділу прикладної механіки обрано кандидата фізико-математичних наук Жоголеву Надію Володимирівну.

Вітаємо переможців конкурсу «Математика. Механіка. Кібернетика.»

За рішенням конкурсної комісії переможцями конкурсу «Математика. Механіка. Кібернетика.» стали:

Василенко Валерія Юріївна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Святенко Ярослав Ігорович (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Соловйова Анастасія Ігорівна (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Переможці мають можливість опублікувати статтю у фаховому науковому збірнику «Праці Інституту Прикладної Математики і Механіки НАН України»

Загальноінститутський семінар

20 травня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України Савчук Віктор Васильович.

Тема доповіді: «Точні оцінки многочленів Фабера і норми оператора Фабера».

Доступ до бази даних IOPscience

Інститут прикладної математики і механіки НАН України з 01.05.2019 до 30.04.2020 пропонує своїм співробітникам з ip-адреси Інституту доступ до бази даних IOPscience.

Посилання https://iopscience.iop.org

IOPscience база даних, яка містить онлайнові версії усіх журналів, що видаються Інститутом фізики (IOP Institute of Physics, London).

Список журналів https://iopscience.iop.org/journalList

Правила використання https://iopscience.iop.org/page/tutorials