Загальноінститутський семінар

Загальноінститутський семінар

20 травня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту математики НАН України Савчук Віктор Васильович.

Тема доповіді: «Точні оцінки многочленів Фабера і норми оператора Фабера».

Доступ до бази даних IOPscience

Інститут прикладної математики і механіки НАН України з 01.05.2019 до 30.04.2020 пропонує своїм співробітникам з ip-адреси Інституту доступ до бази даних IOPscience.

Посилання https://iopscience.iop.org

IOPscience база даних, яка містить онлайнові версії усіх журналів, що видаються Інститутом фізики (IOP Institute of Physics, London).

Список журналів https://iopscience.iop.org/journalList

Правила використання https://iopscience.iop.org/page/tutorials

 

Загальноінститутський семінар

22 квітня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: завідувач кафедри математики та інформатики ДВНЗ «ДДПУ», доктор фізико-математичних наук, професор Чуйко Сергій Михайлович.

Тема доповіді: «Диференціально-алгебраїчні крайові задачі з зосередженим запізненням».

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукового співробітника відділу прикладної механіки та наукового співробітника відділу теорії функцій.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) характеристику з останнього місця роботи;

8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, подають заяву про участь у конкурсі, характеристику за підписом керівника відділу та перелік наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404, та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту прикладної математики і механіки НАН України (к. 417).

До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

1) учасник конкурсу повинен мати:

  • вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:
  • мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;
  • мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі – досвід);
  • мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі – публікації) та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель;

2) на заміщення вакантної посади наукового співробітника – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом місяця з дня опублікування оголошення (11.04.2019).

Адреса на яку подаються документи: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (0626) 66-55-00

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Сапунов Сергій Валерійович, тел. (066) 117-04-58.

Вітаємо з нагородою НАН України для молодих учених

Президія Національної академії наук України постановою від 13 лютого 2019 року нагородила кандидата фізико-математичних наук Нєсмєлову Ольгу Володимиріну відзнакою НАН України для молодих учених ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ.

Щиро вітаємо Ольгу Володимирівну з нагоди відзначення нагородою.Бажаємо незгасимого оптимізму, творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та нових здобутків у роботі й наукових пошуках.

Звіт про проведення Обласної студентської олімпіади з математики

9 квітня 2019 року на базі Донбаської державної машинобудівної академії було проведено Обласну студентську олімпіаду з математики. Організаторами Олімпіади є Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Донбаська державна машинобудівна академія і Донбаський державний педагогічний університет.

 

Переможцями Олімпіади стали:

1 місце – Сокольський Олександр, Донбаська державна машинобудівна академія;

2 місце – Шапошніков Андрій, Донбаська державна машинобудівна академія;

3 місце – Жабко Олександр, Донецький національний технічний університет.

Звіт

Конкурс наукових робіт молодих вчених

 

Інститут прикладної математики і механіки НАН України разом з Донецьким національним університетом ім. Василя Стуса, Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» оголошує щорічний Конкурс наукових робіт молодих учених, аспірантів та студентів «Математика. Механіка. Кібернетика». Для участі в конкурсі приймаються наукові роботи обсягом до 15 сторінок, що містять оригінальні наукові результати за напрямами Конкурсу. Кінцевий термін подачі наукових робіт – 30 квітня 2019 року. 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді за адресою:

Донецька обл., м. Слов’янськ,

вул. Г. Батюка, 19, каб. 417 або

електронною поштою на адресу math.mech.cyber@gmail.com.

Вимоги до наукових робiт молодих учених

Обласна студентська олімпіада з математики

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України (м. Слов’янськ) спільно з Донбаською державною машинобудівною академією (м.Краматорськ) запрошує студентів вищих навчальних закладів Донецької області взяти участь в Обласній студентській олімпіаді з математики

Строки та місце проведення

Олімпіада проводитиметься 9 квітня 2019 року на базі Донбаської державної машинобудівної академії, за адресою м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, корп. 6.

Умови участі

В олімпіади можуть взяти участь усі бажаючі студенти вищих навчальних закладів Донецької області ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності, у тому числі іноземці, і які вивчали (вивчають) у складі математичних дисциплін теми, що відповідають таким розділам вищої математики: «Лінійна алгебра» – в обсязі не менше 15 годин, «Аналітична геометрія» – в обсязі не менше 20 годин, «Математичний аналіз функції однієї змінної» – в обсязі не менше 70 годин.

Під час проведення заходу учасники повинні мати при собі студентський квиток та паспорт для підтвердження їх особи.Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму учасника (додається) та надіслати її на адресу організаційного комітету: dgma.vm@ukr.net не пізніше 31 березня 2019 року.

Контакти

84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул Академічна, 72

Донбаська державна машинобудівна академія, кафедра вищої математики

тел. +38(0626)41-81-13, e-mail: dgma.vm@ukr.net

Запрошення

Тематика та приклади завданнь

Реєстраційна форма

 

Загальноінститутський семінар

26 березня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України Шпаківський Віталій Станіславович.

Тема доповіді: «Моногенні функції в асоціативних алгебрах».