Із радістю вітаємо з захистом дисертації Євгеньєву Євгенію Олександрівну!

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Євгеньєву Євгенію Олександрівну!

Щиро вітаємо голову Ради молодих учених інституту, молодшого наукового співробітника відділу прикладної математики, Євгеньєву Євгенію Олександрівну та її наукового керівника доктора фізико-математичних наук, професора Шишкова Андрія Євгеновича з успішним захистом дисертації «Граничні режими із сингулярним загостренням у квазілінійних параболічних рівняннях» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо втілення всіх творчих задумів, наснаги у майбутніх наукових пошуках і професійного зростання!

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

27 листопада 2019 року о 10.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії керуючих систем Кононов Юрій Микитович.

Тема доповіді: «Динаміка, стійкість і стабілізація руху твердого тіла та системи пружно зв’язаних твердих тіл із порожнинами, які містять багатошарову рідину та пружні включення».

Виступ на Президії НАН України

6 листопада 2019 року завідувач відділу Інституту прикладної математики і механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Олександр  Леонідович Зуєв виступив з доповіддю на Президії Національної академії наук України. 

Тема доповіді: «Математична теорія керування: нелінійна динаміка та інженерні застосування».

Доповідь була присвячена розвитку методів математичної теорії керування та стійкості для оптимізації та стабілізації руху складних інженерних систем. Цей напрям досліджень є сучасним розвитком тематики наукової школи з аналітичної механіки, заснованої членом-кореспондентом НАН України Павлом Харламовим.

Результати зазначених досліджень сьогодні є актуальними та відповідають сучасному науковому рівню. Зокрема, розроблені математичні методи вже реалізовано в алгоритмах керування наддовгими пожежними драбинами, пружними оболонками, лабораторними хімічними реакторами у рамках спільних досліджень з німецькими фахівцями.

Розвиток досліджень у галузі конструктивного синтезу функцій керування також дозволяє розв’язувати задачі стабілізації та навігації мобільних роботів та робототехнічних систем у середовищах з перешкодами.

Фундаментальні дослідження та прикладні розробки Інституту прикладної математики і механіки здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими центрами Австрії, Німеччини, Польщі.

В обговоренні доповіді Олександра Зуєва виступили завідувач відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України академік Анатолій Мартинюк, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, академік Аркадій Чикрій, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України доктор фізико-математичних наук Олексій Мазко.

Підготовлено за матеріалами Пресслужби НАН України 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5680

 

Загальні збори колективу ІПММ НАН України

ЗАСІДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 
КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ
ІНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року

Початок: 10-00, ауд. 408

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про недостатність бюджетного фінасування фонду заробітної плати ІПММ НАН України у 2020 році та шляхи вирішення даного питання.
Доп.: Скрипнік І.І.

Загальноінститутський семінар

29 жовтня 2019 року о 14.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Довгоший Олексій Альфредович.

Тема доповіді: «Комбінаторні подібності псевдометрик».

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Таранця Романа Михайловича!

Щиро вітаємо старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Таранця Романа Михайловича та його наукового консультанта доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Перестюка Миколу Олексійовича з успішним захистом дисертації «Якісний аналіз нелінійних параболічних рівнянь та систем високого порядку» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Бажаємо подальших творчих успіхів і плідної наукової діяльності!

 

Вітаємо з призначенням Гранту Президента України для молодих учених!

Вітаємо старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико‑математичних наук –Грушковську Вікторію Василівну з призначенням Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2019 рік (розпорядження ПрезидентаУкраїни від 09.08.2019 р. № 242/2019-рп).

Вітаємо з призначенням Гранту Президента України для докторів наук!

Вітаємо доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України — Зуєва Олександра Леонідовича з призначенням Гранту Президента України докторам наук для здійснення наукового дослідження на 2019 рік (розпорядження ПрезидентаУкраїни від 06.08.2019 р. № 241/2019-рп).

Доступ до платформи Web of Science

Інститут прикладної математики і механіки НАН України отримав доступ до платформи Web of Science. Доступ відкрито на будь-якому комп’ютері, що під’єднаний до мережі Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Для входу на платформу треба набрати в адресному рядку браузера webofscience.com.

Загальноінститутський семінар

24 червня  2019 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії функцій ІПММ НАН України Рязанов Володимир Ілліч.

Тема доповіді: «Інтеграли Стілтьєса в теорії гармонійних і аналітичних функцій».