Науковий семінар

Науковий семінар

12 вересня 2018 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться науковий семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: Вікторія Левченко, штатний науковий співробітник Інститут хімії Єврейського університету Єрусалиму (Ізраїль).

Тема доповіді: «New developments of luminescent solar concentrators for converting solar light to electricity»

Єврейський університет в Єрусалим (заснован у 1925 році) — найбільший науковий і навчальний центр Ізраїлю, перший університет в сучасному Ізраїлі. Широко відомий науковій спільноті завдяки досягненням своїх  професорів та вчених зі світовим ім’ям, в тому числі лауреатів Нобелівської премії.

 

 

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Махно Сергій Якович

 Із глибоким сумом повідомляємо, що 21 серпня 2018 року на 68 році пішов у вічність відомий спеціаліст в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук Махно Сергій Якович.

Пішов з життя видатний математик, гарний колега, турботливий вчитель, чудова Людина. Це велика втрата для його рідних та близьких, учнів та колег, для української та світової науки. Жодні слова скорботи не передадуть біль цієї втрати…

Життя Сергія Яковича від народження було тісно пов’язане з Донецьком, а його наукова, організаційна та викладацька діяльність – з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділом.

До наукових інтересів С.Я. Махна входили дослідження в теорії стохастичних диференціальних рівнянь, рівнянь в частинних похідних, теорії мартингалів та суміжних з ними питаннях. До основних наукових результатів Сергія Яковича належать результати щодо граничної поведінки розв’язків стохастичних диференційних рівнянь; формули, що пов’язують стохастичні рівняння Іто зі стохастичними рівняннями з локальним часом; умови існування та єдиності сильних та слабких розв’язків як стохастичних рівнянь Іто, так і стохастичних рівнянь з локальним часом; умови існування та єдиності розв’язків рівнянь в частинних похідних та багато інших. Наукова діяльність С.Я. Махна буде продовжена роботою його учнів.

Крім плідної наукової діяльності, Сергій Якович активно займався педагогічною та організаційною діяльністю: викладав у вузах Донецька, брав участь в роботі спеціалізованих Вчених Рад із захисту дисертацій та Вищої атестаційної комісії України, з 2003 по 2014 роки завідував відділом теорії ймовірностей та математичної статистики ІПММ НАН України. Під керівництвом С.Я. Махна захищено 3 кандидатські дисертації та чимало магістерських робіт.

Адміністрація Інституту, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким Сергія Яковича. Поділяємо ваші біль та горе і звертаємось до вас зі словами підтримки. Нехай світла пам’ять про талановитого вченого назавжди збережеться у наших серцях.

Поховання відбудеться 23 серпня 2018 р. на Байковому кладовищі (м. Київ, вул. Байкова, 16) об 14 год.

Семінар «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

17-18 жовтня 2018 р. в Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбудеться міні-конференція «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі», присвячена 80-річчю з дня народження Б.В. Базалія (1937-2012) та 100-річчю Національної академії наук України.

Базалій Борис Васильович – український математик, доктор фізико-математичних наук, професор Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Область його наукових інтересів зосереджувалася навколо  нелінійних граничних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в областях з вільними (невідомими) межами та їх застосуванням у математичній біології.

 

Метою семінару є огляд та обговорення останніх тенденцій у дослідженнях задач з вільною межею, диференціальних рівнянь з частинними похідними та аналізу.

ОСНОВНІ ТЕМИ СЕМІНАРУ

  • Задачі з вільною межею: теоретичні аспекти та застосування;
  • Якісний аналіз диференціальних рівнянь з частинними похідними;
  • Дробове числення та рівняння з нелокальними операторами;
  • Механіка стисливої і нестисливої рідини, складні рідини;
  • Математичні моделі еволюційної біології (детерміністичні моделі та стохастичні процеси);
  • Теорія наближення.

ЗАПРОШЕНІ ДОПОВІДАЧІ

Анатолій Кочубей (Інститут математики НАН України, Київ).

Тарас Мельник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ).

Євген Хруслов (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків).

Дмитро Шепельський (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, м. Харків).

На захід запрошуються всі зацікавлені в галузі математики, фізики та наук про життя. Пленарні доповіді (до 50 хвилин) та секційні доповіді (до 30 хвилин).

Організаційний комітет: Ярослав Базалій (Університет Південної Кароліни, США), Наталія Васильєва (IПMM НАН України, Україна), Євгенія Євгеньєва (IПMM НАН України, Україна), Микола Краснощок (IПMM НАН України, Україна).

Місце проведення: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, вул. Г. Батюка 19, м. Слов’янськ, Україна.

Важливі дати: Останній термін реєстрації учасників та прийняття тез – 10 вересня 2018 року.

Реєстрація: За додатковою інформацією про захід, шаблонами тез та запрошенням можна звертатися за електронною поштою: nataliy_v@yahoo.com або переглянути на сайті http://www.bazaliy.org

IAMM worlshop to Bazaliy english 

IAMM worlshop to Bazaliy ukrainian

 

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Ткаченко Валерій Миколайович

 

Із глибоким сумом повідомляємо, що 23 липня 2018 року на 72 році пішов з життя провідний спеціаліст в галузі математичного моделювання та управління технологічними процесами, талановитий педагог і організатор науки, завідувач відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор технічних наук, професор Ткаченко Валерій Миколайович.

Серед найбільш відомих наукових результатів Валерія Миколайовича можна відзначити наступні: запропоновані математичні моделі процесів тепломасопереносу, розроблені алгоритми їх ідентифікації, оптимізації та управління; на основі нелінійних рівнянь тепломасопереносу і задач з невідомою границею розроблені математичні моделі, пов’язані з технологічними процесами теплової обробки матеріалів; запропоновані методи та алгоритми розв’язання задач ідентифікації розподілених параметрів зовнішнього теплообміну при лінійних і нелінійних граничних умовах, розроблені алгоритми імітаційного моделювання теплових процесів.За багато років роботи в ІПММ НАН України Валерій Миколайович не тільки сам пройшов етап становлення вченого, захистивши кандидатську і докторську дисертації, але також допомагав на цьому шляху своїм учням і колегам. Під його керівництвом захищений ряд цікавих кандидатських дисертацій. Його лекції слухали студенти не тільки українських ВНЗ, а й далекого заокеанського Зімбабве.Організаційна діяльність Валерія Миколайовича в сфері науки була пов’язана з роботами на посадах вченого секретаря, завідувача лабораторій і відділом, членів спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукових ступенів. Цій роботі він також віддавав багато сил і енергії, чим здобув повагу і авторитет у колег і співробітників Інституту.

Адміністрація Інституту, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича Ткаченка. Нехай світла пам’ять про талановитого вченого і вчителя назавжди збережеться у серцях всіх, хто був з ним знайомий.

Вітаємо з призначенням Грантів Президента України для молодих учених!

Вітаємо молодих учених Інституту прикладної механіки та математики НАН України — наукового співробітника відділу теорії функцій, кандидата фізико-математичних наук Білет Вікторію Вікторівну та старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико-математичних наук Грушковську Вікторію Василівну з призначенням їм Грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік (розпорядження Президента України від 16.07.2018 р. № 105/2018-рп).

Вітаємо з присвоєнням ученого звання!

Вітаємо старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики,  кандидата фізико-математичних наук Таранця Романа Михайловича з присвоєнням йому ученого звання старшого дослідника зі спеціальності 111 «Математика».

Бажаємо наснаги для підкорення нових вершини та втілення у життя наукових ідей!

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

19 червня 2018 року о 10.00 на 4 поверсі в 408 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики».

 Доповідач: доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Севостьянов Євген Олександрович.

  Тема доповіді: «Про локальну поведінку обернених гомеоморфізмів в евклідовому просторі».

ЙОСИП ІЛЛІЧ ГІХМАН

ЙОСИП ІЛЛІЧ ГІХМАН

До 100-річчя від дня народження

  

26 травня 2018 року математична спільнота відзначає 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора Йосипа Ілліча Гіхмана.

 

Й.І. Гіхман – видатний математик у галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Він є одним із творців теорії стохастичних диференціальних рівнянь. Сформулював загальне поняття стохастичного диференціального рівняння, довів теореми iснування і єдиності розв’язку,  диференцiйовнiсть розв’язку за початковими умовами, одержав рiвняння Колмогорова для перехiдних ймовiрностей цього розв’язку. Довів низку граничних теорем для випадкових процесів і функціоналів від них, які знайшли застосування в математичній статистиці. Ввiв поняття криволiнiйного стохастичного iнтеграла, розвинув стохастичний аналiз для мартингальних полiв, побудував теорiю стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похiдними.

Його професійний шлях тісно пов’язаний з роботою в Києві (до 1966 року) й Донецьку, куди він переїхав у зв’язку зі створенням Донецького наукового центру НАН України і Донецького державного університету. Він створив творчий колектив вчених, які розвивали не тільки фундаментальні напрямки в області теорії ймовірностей і математичної статистики, а й вирішували актуальні прикладні задачі для підприємств.

Особливо слід відзначити педагогічну діяльність  Й.І. Гіхмана. Дбаючи про підвищення рівня університетської математичної освіти, він розробляв і викладав майже всі загальні математичні курси, а також багато спеціальних курсів з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів та математичної статистики.  Під його науковим керівництвом захищено низку докторських та кандидатських дисертацій.

Й.І. Гіхману належать широко відомі в математичному світі  монографії «Введение в теорию случайных процессов» та «Стохастические дифференциальные уравнения», а також серія інших наукових монографій і підручників, більшість з яких написана у творчій співдружності з його учнем, а потім колегою і близьким другом академіком НАН України А.В. Скороходом.

Коло інтересів Й.І. Гіхмана не обмежувалось математикою та її викладанням. Він був різносторонньою особистістю, добре знав класичну і сучасну літературу, любив читати вірші, добре знав живопис і музику.

Йосип Ілліч Гіхман  —  лауреат премії ім. М.М. Крилова АН УРСР (1970) і Державної премії України в галузі науки і техніки (1982), кавалер ордена «Знак Пошани» (1978).

Математична громадськість завжди буде цінувати внесок Йосипа Ілліча Гіхмана в розвиток теорії випадкових процесів, теорії стохастичних рівнянь і математичну статистику в українській та світовій науці, а його ім’я назавжди залишиться в пам’яті не тільки його учнів, а й наступних поколінь вчених.

ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИЙ СЕМІНАР

5 травня 2018 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться загальноінститутський семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України «Сучасні проблеми математики, механіки, кібернетики». 

Доповідач: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики Донбаського державного педагогічного університету Чуйко Сергій Михайлович. 

Тема доповіді: «Про зниження порядку диференціально-алгебраїчної системи».

Круглий стіл «Математика Донбасу: перспективи впровадження фундаментальних досліджень в освітню, інноваційну та громадську діяльність регіону»

17 квітня 2018 року в приміщенні Донбаського державного педагогічного університету відбувся круглий стіл «Математика Донбасу: перспективи впровадження фундаментальних досліджень в освітню, інноваційну та громадську діяльність регіону» Докладніше