Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації»

Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації»

 
У 2018 році Донецька облдержадміністрація започаткувала проведення щорічного регіонального форуму «Наука. Бізнес. Інновації». З метою популяризації інноваційних рішень в управлінні територіями, сприяння інтенсифікації процесів електронного урядування в регіоні темою цьогорічного заходу було визначено «Donetsk Smart Region». В рамках обговорення інноваційних систем щодо запуску муніципальних Smart проектів було презентовано осучаснений сайт Донецької облдержадміністрації, представлені  результати зовнішнього аналізу інвестиційної привабливості міст України, в тому числі Донецької області.
 

Форум відвідали представники центральних органів виконавчої влади, керівництво області, провідні експерти у сфері інновацій, керівники міжнародних організацій, представники бізнесу та громадських організацій регіону. У тому числі запрошення отримали наукові та освітні організації, зокрема ІПММ НАН України.  

В рамках заходу відбулася зустріч представників Інституту та Донбаської державної машинобудівної академії, на якій обговорено проблемні питання розробки математичних моделей та комп’ютерного забезпечення роботи важких верстатів для підвищення точності виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування. Досягнуто домовленостей про подачу спільного проекту з цієї тематики.

Паралельно з роботою форуму було проведено засідання Ради молодих вчених при Донецькій облдержадміністрації, на якому презентували низку прикладних розробок ІПММ НАН України за останні роки в галузі сучасної робототехніки, медицині та металургії. 

Програма форуму «Наука. Бізнес. Інновації»

Відкриття спільної науково-дослідної Лабораторії математичної фізики

Директор ІПММ НАНУ, член-кор. НАНУ Скрипнік Ігор Ігорович та проректор з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності ЧНУ Корновенко Сергій Валерійович відкривають лабораторію Математичної фізики

В рамках співпраці Інституту прикладної математики і механіки (ІПММ) НАН України з установами МОН, зокрема, з Черкаським національним університетом (ЧНУ) імені Богдана Хмельницького , було відкрито спільну науково-дослідну Лабораторію математичної фізики, яка функціонуватиме на базі відділу теорії функцій ІПММ НАНУ та кафедри фізики ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Науковими керівниками лабораторії призначено:

 • доктора фізико-математичних наук, професора, провідного наукового співробітника ЧНУ Гусака Андрія Михайловича,
 • член-кореспондента НАНУ, доктора фізико-математичних наук, професора, радника при дирекції ІПММ НАНУ, заслуженого діяча науки і техніки Гутлянського Володимира Яковича.

26 жовтня 2018 року з офіційним візитом на відкриття до Черкас завітав директор ІПММ НАНУ, член-кореспондент НАНУ Скрипнік Ігор Ігорович.

Вітальне слово директора ІПММ НАНУ, член-кора НАНУ Скрипніка Ігоря Ігоровича

Звернувшись з вітальним словом до учасників зібрання, Ігор Ігорович зауважив, що не зважаючи на те, що фундаментальні дослідження в галузі точних наук мають не аби яке значення, їх подальше застосування для практичних цілей, а також проведення прикладних досліджень в галузі математичної фізики, механіки, кібернетики завжди було і є основними завданнями роботи  ІПММ НАНУ. Заснований в 1965 році академіком І.І. Данилюком, Інститут отримав назву саме Інституту прикладної математики, оскільки одним з пріоритетних напрямків його діяльності є якраз створення ряду унікальних прикладних розробок та їх виконаних для багатьох галузей: енергетики, вугільної, гірничо- і газодобувної промисловості, космосу, металургії, машинобудування, медицини. В той час це було і зараз є дуже актуальним для запитів не тільки Донбасу, а і  всієї України в цілому. Співробітники ІПММ НАНУ мають досвід співпраці з фізиками Фізико-технічного інституту імені Галкіна, Фізико-технічного інституту низьких температур імені Вєркіна (Харків),  розробки в галузі динаміки зв’язаних тіл впроваджено в КБ «Південне», де використовуються при проектуванні космічних апаратів; результати роботи в галузі математичних проблем кібернетики та технічної діагностики цифрових пристроїв було впроваджено на підприємствах, що розробляють бортову і вимірювальну обчислювальну техніку.

Вітальне слово проректора з наукової, міжнародної та інноваційної діяльності ЧНУ Корновенка Сергія Валерійовича

Для задач сьогодення є доволі актуальним питання інтеграції установ НАНУ в університети, для спільного підсилення наукових шкіл, для збереження кадрового потенціалу і перспектив не втратити талановиту молодь з університетів і спрямувати її в науку. Тому для нас є цікавим і безумовно корисним досвід співпраці з командою фізиків ЧНУ, яку очолює Гусак Андрієм Михайловичем, відомий в світі фахівець з фізики матеріалів та нанотехнологій. Сподіватимося, що створена спільна лабораторія Математичної фізики стане першою, і  хотілося б вірити, що  не останньою ланкою в цій кооперації.

Після офіційної частини з науковими доповідями виступили професор Гусак Андрій Михайлович та професор Рязанов Володимир Ілліч, які окреслили основні проблеми та задачі, які пропонуються до вирішення в лабораторії з боку фізиків ЧНУ та математиків ІПММ НАНУ відповідно.

Оглядова доповідь провідного наукового співробітника ІПММ НАНУ, доктора фізико-математичних наук Рязанова Володимира Ілліча

Однією з задач новоствореної лабораторії є реалізація спільних науково-дослідних проектів як фундаментального так і прикладного направлення, вирішення проблем кадрового потенціалу, взаємопідсилення наукових шкіл, залучення талановитої молоді з університетів в науку, в установи НАНУ.

Матеріали опубліковано на сайті Національної академії наук України: http://www.nas.gov.ua/

Звіт про проведення конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

 

 

В Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбулась міні-конференція «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі», присвячена 80-річчю з дня народження Б.В. Базалія (1937-2012) та 100річчю Національної академії наук України.

 

Метою проведення семінару огляд та обговорення  останніх тенденцій у дослідженнях задач з вільною межею, диференціальних рівнянь з частинними похідними та аналізу.

У роботі наукової конференції взяли участь 25 учасників, зокрема представники:

 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Інституту математики НАН України ,
 • Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
 • Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
 • Житомирського державного університету ім. І. Франка,
 • Донбаської державної машинобудівельної академії,
 • Донбаського державного педагогічного університету,
 • Інституту прикладної математики і механіки НАНУ.

 

Робота конференції «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі» традиційно відбувалася у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням.

Запрошеними доповідачами були доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Євген Хруслов;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України Анатолій Кочубей;

доктор фізико-математичних наук, професор Тарас Мельник;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Дмитро Шепельський.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання з наступної тематики:

 • Задачі з вільною межею: теоретичні аспекти та застосування;
 • Якісний аналіз диференціальних рівнянь з частинними похідними;
 • Дробове числення та рівняння з нелокальними операторами;
 • Механіка стисливої і нестисливої рідини, складні рідини;
 • Математичні моделі еволюційної біології (детерміністичні моделі та стохастичні процеси);
 • Теорія наближення.

Адміністрація Інституту прикладної математики і механіки НАН України висловлює щиру подяку всім учасникам конференції та організаційному комітету: Ярославу Базалію (Університет Південної Кароліни, США), Наталії Васильєвій (IПMM НАН України, Україна),Євгенії Євгеньєвій (IПMM НАН України, Україна), Миколі Краснощоку (IПMM НАН України, Україна).

 

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Наукову і науково-технічну діяльність», Примірного Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 в Інституті прикладної математики і механіки НАН України видано наказ «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 20.08.2018 р. № 50-ОД. 23.08.2018 було забезпечено оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. Для проведення конкурсу згідно рішення Вченої ради інституту від 13.09.2018 р. та наказу директора інституту «Про затвердження комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад» від 14.09.2018 р. №57-ОД була утворена конкурсна комісія. Результати конкурсу на оголошені вакантні посади було розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради інституту, яке відбулося 3.10.2018 р., відповідно до якого:

 • на посаду старшого наукового співробітника відділу теорії керуючих систем обрано кандидата фізико-математичних наук, доцента Сенченка Олексія Сергійовича;
 • на посаду старшого наукового співробітника відділу теорії функцій обрано кандидата фізико-математичних наук Петрова Євгена Олександровича;
 • на посаду завідувача відділу теорії керуючих систем рекомендовано до обрання доктора фізико-математичних наук, професора Кононова Юрія Микитовича, особова справа Кононова Ю.М. з результатами конкурсного відбору передана до Відділення математики НАН України для подальшого розгляду конкурсної справи.

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Єфімушкіна Артема Сергійовича!

Щиро вітаємо молодшого наукового співробітника відділу теорії функцій Єфімушкіна Артема Сергійовича та його наукового керівника доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу теорії функцій ІПММ НАН України Рязанова Володимира Ілліча з успішним захистом дисертації «Крайові задачі для рівнянь Бельтрамі і логарифмічна ємність» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз.

Бажаємо подальших творчих успіхів і плідної наукової діяльності!

Науковий семінар

12 вересня 2018 року о 10.00 на 5 поверсі в 512 аудиторії головного корпусу Донбаського державного педагогічного університету відбудеться науковий семінар Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

Доповідач: Вікторія Левченко, штатний науковий співробітник Інститут хімії Єврейського університету Єрусалиму (Ізраїль).

Тема доповіді: «New developments of luminescent solar concentrators for converting solar light to electricity»

Єврейський університет в Єрусалим (заснован у 1925 році) — найбільший науковий і навчальний центр Ізраїлю, перший університет в сучасному Ізраїлі. Широко відомий науковій спільноті завдяки досягненням своїх  професорів та вчених зі світовим ім’ям, в тому числі лауреатів Нобелівської премії.

 

 

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Махно Сергій Якович

 Із глибоким сумом повідомляємо, що 21 серпня 2018 року на 68 році пішов у вічність відомий спеціаліст в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики, провідний науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук Махно Сергій Якович.

Пішов з життя видатний математик, гарний колега, турботливий вчитель, чудова Людина. Це велика втрата для його рідних та близьких, учнів та колег, для української та світової науки. Жодні слова скорботи не передадуть біль цієї втрати…

Життя Сергія Яковича від народження було тісно пов’язане з Донецьком, а його наукова, організаційна та викладацька діяльність – з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділом.

До наукових інтересів С.Я. Махна входили дослідження в теорії стохастичних диференціальних рівнянь, рівнянь в частинних похідних, теорії мартингалів та суміжних з ними питаннях. До основних наукових результатів Сергія Яковича належать результати щодо граничної поведінки розв’язків стохастичних диференційних рівнянь; формули, що пов’язують стохастичні рівняння Іто зі стохастичними рівняннями з локальним часом; умови існування та єдиності сильних та слабких розв’язків як стохастичних рівнянь Іто, так і стохастичних рівнянь з локальним часом; умови існування та єдиності розв’язків рівнянь в частинних похідних та багато інших. Наукова діяльність С.Я. Махна буде продовжена роботою його учнів.

Крім плідної наукової діяльності, Сергій Якович активно займався педагогічною та організаційною діяльністю: викладав у вузах Донецька, брав участь в роботі спеціалізованих Вчених Рад із захисту дисертацій та Вищої атестаційної комісії України, з 2003 по 2014 роки завідував відділом теорії ймовірностей та математичної статистики ІПММ НАН України. Під керівництвом С.Я. Махна захищено 3 кандидатські дисертації та чимало магістерських робіт.

Адміністрація Інституту, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким Сергія Яковича. Поділяємо ваші біль та горе і звертаємось до вас зі словами підтримки. Нехай світла пам’ять про талановитого вченого назавжди збережеться у наших серцях.

Поховання відбудеться 23 серпня 2018 р. на Байковому кладовищі (м. Київ, вул. Байкова, 16) об 14 год.

Семінар «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі»

17-18 жовтня 2018 р. в Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбудеться міні-конференція «Сучасний аналіз та нелінійні крайові задачі», присвячена 80-річчю з дня народження Б.В. Базалія (1937-2012) та 100-річчю Національної академії наук України.

Базалій Борис Васильович – український математик, доктор фізико-математичних наук, професор Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Область його наукових інтересів зосереджувалася навколо  нелінійних граничних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в областях з вільними (невідомими) межами та їх застосуванням у математичній біології.

 

Метою семінару є огляд та обговорення останніх тенденцій у дослідженнях задач з вільною межею, диференціальних рівнянь з частинними похідними та аналізу.

ОСНОВНІ ТЕМИ СЕМІНАРУ

 • Задачі з вільною межею: теоретичні аспекти та застосування;
 • Якісний аналіз диференціальних рівнянь з частинними похідними;
 • Дробове числення та рівняння з нелокальними операторами;
 • Механіка стисливої і нестисливої рідини, складні рідини;
 • Математичні моделі еволюційної біології (детерміністичні моделі та стохастичні процеси);
 • Теорія наближення.

ЗАПРОШЕНІ ДОПОВІДАЧІ

Анатолій Кочубей (Інститут математики НАН України, Київ).

Тарас Мельник (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ).

Євген Хруслов (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків).

Дмитро Шепельський (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ, м. Харків).

На захід запрошуються всі зацікавлені в галузі математики, фізики та наук про життя. Пленарні доповіді (до 50 хвилин) та секційні доповіді (до 30 хвилин).

Організаційний комітет: Ярослав Базалій (Університет Південної Кароліни, США), Наталія Васильєва (IПMM НАН України, Україна), Євгенія Євгеньєва (IПMM НАН України, Україна), Микола Краснощок (IПMM НАН України, Україна).

Місце проведення: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, вул. Г. Батюка 19, м. Слов’янськ, Україна.

Важливі дати: Останній термін реєстрації учасників та прийняття тез – 10 вересня 2018 року.

Реєстрація: За додатковою інформацією про захід, шаблонами тез та запрошенням можна звертатися за електронною поштою: nataliy_v@yahoo.com або переглянути на сайті http://www.bazaliy.org

IAMM worlshop to Bazaliy english 

IAMM worlshop to Bazaliy ukrainian

 

З глибоким сумом повідомляємо, що пішов з життя Ткаченко Валерій Миколайович

 

Із глибоким сумом повідомляємо, що 23 липня 2018 року на 72 році пішов з життя провідний спеціаліст в галузі математичного моделювання та управління технологічними процесами, талановитий педагог і організатор науки, завідувач відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор технічних наук, професор Ткаченко Валерій Миколайович.

Серед найбільш відомих наукових результатів Валерія Миколайовича можна відзначити наступні: запропоновані математичні моделі процесів тепломасопереносу, розроблені алгоритми їх ідентифікації, оптимізації та управління; на основі нелінійних рівнянь тепломасопереносу і задач з невідомою границею розроблені математичні моделі, пов’язані з технологічними процесами теплової обробки матеріалів; запропоновані методи та алгоритми розв’язання задач ідентифікації розподілених параметрів зовнішнього теплообміну при лінійних і нелінійних граничних умовах, розроблені алгоритми імітаційного моделювання теплових процесів.За багато років роботи в ІПММ НАН України Валерій Миколайович не тільки сам пройшов етап становлення вченого, захистивши кандидатську і докторську дисертації, але також допомагав на цьому шляху своїм учням і колегам. Під його керівництвом захищений ряд цікавих кандидатських дисертацій. Його лекції слухали студенти не тільки українських ВНЗ, а й далекого заокеанського Зімбабве.Організаційна діяльність Валерія Миколайовича в сфері науки була пов’язана з роботами на посадах вченого секретаря, завідувача лабораторій і відділом, членів спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукових ступенів. Цій роботі він також віддавав багато сил і енергії, чим здобув повагу і авторитет у колег і співробітників Інституту.

Адміністрація Інституту, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича Ткаченка. Нехай світла пам’ять про талановитого вченого і вчителя назавжди збережеться у серцях всіх, хто був з ним знайомий.

Вітаємо з призначенням Грантів Президента України для молодих учених!

Вітаємо молодих учених Інституту прикладної механіки та математики НАН України — наукового співробітника відділу теорії функцій, кандидата фізико-математичних наук Білет Вікторію Вікторівну та старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки, кандидата фізико-математичних наук Грушковську Вікторію Василівну з призначенням їм Грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік (розпорядження Президента України від 16.07.2018 р. № 105/2018-рп).